Linkovi

Ulazimo u eru nano-tehnologije - 2004-04-26


NASA je oduvek poznata po velikim idejama. Meðutim, velike stvari puno koštaju, a što je ukupna težina manja to je lakše dopremiti je do svemira. Suèeni sa prekoraèenjima budžeta i pritiskom da smanje troškove, nauènici iz agencije su poèeli da razmišljaju o malim stvarima.

«Kada šaljete svemirsku misiju nije dovoljno da samo kompjuter bude mali. Neophodno je da cela letilica bude mala – pogonski sistem, telekomunikacioni sistem, svaki vid misije treba minijaturizovati… to predstavlja izazov da minijaturizujemo stvari koje ne bi smanjivali u svakodnevnom životu.»

Da bi mogla da tako nešto uradi NASA je nabavila litografsku mašinu sa elektronskim snopom. Samo 3 takve mašine postoje na svetu, a nauènici se nadaju da æe uz pomoæ nje uspeti da naprave mašine velièine jednog centa odnosno 50 para, a kompjuterske èipove èak toliko sitne da bi teško mogli da ih vidite golim okom.

«Ulazimo u oblast gde æemo moæi da radimo sa objektima velièine molekula… Ulazimo u eru nano-tehnologije.»

Kada se to prevede na obièan, ne-nauèni, jezik onda to znaèi da predmetima malim poput trepavice može da se rukuje kao da su velièine školske table. U stvari ništa nije dramatièno gusto sve dok se ne spustite do finoæe linije koje pravi ta litografska mašina sa elektronskim snopom. Njihova debljina je jedan milioniti deo inèa – odnosno debele su koliko i virus obiène prehlade.

«Snop ove mašine može da se usmeri toliko da postane 100 hiljada puta oštriji od tehnièke olovke, pa sa njim možemo da crtamo izuzetno detaljne elemente, precizne elemente, koji æe se onda pretvoriti u sledeæu generaciju memorijskih èipova i procesora za kompjutere.»

Šta na osnovu toga možemo da oèekujemo? Senzore velièine minijaturnih loptica koji æe pratiti promene u prirodnoj okolini, kao i malenu bušilicu koja æe biti precizna poput hirurškog instrumenta a imaæe snagu pneumatskog èekiæa. NASA tvrdi da æe èak 500 takvih ureðaja moæi da stane na vrh obiène èiode!

XS
SM
MD
LG