Linkovi

Britanija poèela da testira  liène karte - 2004-04-26


Britanija je poèela da testira liène karte za koje funkcioneri kažu da bi trebalo da umanje pretnju od terorizma i drugih kriviènih aktivnosti. Dopisnik Glasa Amerike Majkl Dradž je uputio detalje iz Londona:

Poslednji put kad je Britanska vlada uvela liène karte bio je tokom Drugog svetskog rata, ali britanski sekretarijat za unutrašnje poslove navodi da je vreme da se oživi ta praksa zbog rata protiv terorizma. Sekretar za unutrašnje poslove, Dejvid Blanket, objavio je nacrt zakona koji bi mogao da uvede obaveze nošenja liène karte do 2013.godine. U skladu sa pilot programom, koji je takodje obelodanjen danas, 10 hiljada dobrovoljaca æe testirati tu tehnologiju i primiti liène karte na kojima su ubeležene dimenzije njihovog lica, slike njihovih dužica i otisci prstiju. Blanket je izjavio da su liène karte potrebne da bi se pomoglo vlastima da se bore protiv kriviènih i društvenih problema 21. veka.

”Došlo je do dramatiènog poremeæaja, ne samo zbog toga napada 11. septembra 2001. godine i novih pretnji od strane medjunarodne teroristièke mreže pod rukovodstvom Al Kaide, veæ jednostavno zbog toga što je došlo do ogromnog porasta organizovanih prevara. Došlo je velikih pokreta ljudi preko granica i talasa imigranata koji stižu u Evropu i Veliku Britaniju, od kojih neki traže azil, dok neki žele da rade ilegalno.“

Kritièari ovog plana kažu da æe kriminalci pronaæi naèin da poraze tehnologiju, dok æe gradjani koji ionako poštuju zakon biti suoèeni sa pretnjom dsve veæeg mešanja vlade u njihove liène živote. Šami Èakravorti je predstavnica britanske grupe za zaštitu gradjanskih sloboda pod nazivom Liberti.

“ Vlada æe zaista morati da iznese daleko bolje argumentovano obrazloženje o tome kako æe ova lièna krata biti rešenje za sva zla od terorizma do prevara i ilegalne imigracije. Ona košta mnogo i takodje sa sobom nosi liènu i društvenu cenu. “

U anketi objavljenoj prošle nedelje navodi se da èetvoro od svakih pet Britanaca podržava ideju o uvodjenju liènih karata, mada manje od 20 odsto gradjana veruje da æe to pomoæi u borbi protiv terorizma.

XS
SM
MD
LG