Linkovi

Tunis organizuje samit Arapske lige - 2004-04-19


Tunis nudi da ponovo pokuša da organizuje samit Arapske lige, nakon iznenadnog odlaganja prošlomeseènog sastanka zbog neslaganja oko toga kako pristupiti reformi na Bliskom istoku. Dopisnica Glasa Amerike Keri Šeridan izveštava iz Kaira da æe izraelski unilateralni plan za delimièno povlaèenje sa okupiranih teritorija biti glavna tema na dnevnom redu. Predstavnik Arapske lige je izjavio da lideri 22 zemlje èlanice razmatraju poziv Tunisa da održe samit 22. i 23. maja. Prošlog meseca, tuniska vlada je donela iznenadnu odluku da otkaže planirani sastanak, pošto ministri inostranih poslova arapskih zemalja nisu uspeli da se slože o kljuènim pitanjima za demokratsku reformu tokom dva dana preliminarnih sednica. Predstavnik Arapske lige, Hosam Zaki, je rekao da æe, ovog puta, Egipat biti domaæin preliminarnog sastanka ministara inostranih poslova, tokom koje predstavnici treba da se slože o pristupu i preporukama koje æe podneti arapskim liderima na razmatranje na dvodnevnom samitu, koji æe biti održan u Tunisu. Gospodin Zaki je rekao da æe amerièka podrška izraelskom planu za povlaèenje iz Pojasa Gaze i istovremeno zadržavanje izvesnih naselja na Zapadnoj obali, biti visoko na dnevnom redu.

”Ovo je velika promena politike i mogla bi imati ozbiljne posledice. Ta promena politike bi takodje mogla da utièe na mirovna nastojanja u tom regionu. To æe biti važna tema razgovora ministara i lidera, kako bi se utvrdilo gde stojimo i u kom smeru da se kreæemo.“

Zaki dodaje da je generalni sekretar Arapske lige, Amr Musa, održavao konsultacije sa arapskim liderima od kolapsa poslednjeg samita, u pokušaju da pronadju zajednièki pristup reformi. Kritièari kažu da arapska liga nije efikasna, jer su njeni èlanovi retko u stanju da se slože povodom važnih pitanja ili pronadju znaèajne naèine za implementaciju preporuka Lige. Medjutim, Zaki istièe da bi ubistvo palestinskog lidera Hamasa, Abdela Aziza Rantisija, od strane Izraela, moglo da bude i podstrek za okupljanje Arapske lige.

“Trebalo bi da oèekujemo da svaka akcija izraelske vlade potkopa naša nastojanja za postizanje mira. Mislim da æe samit biti uspešan u bavljenju tim pitanjima potvrdom arapskog stava u pogledu konflikta.“

Irak je takodje kljuèno pitanje za arapske lidere, koji žele da se amerièka okupacija okonèa i koji su apelovali na tu zemlju da ostane ujedinjena. Gospodin Musa je izjavio pred poslednji sastanak da æe ministri inostranih poslova biti u stanju da se slože o iraèkom pitanju bez veæih teškoæa. Arapski lideri æe, prema oèekivanjima, najaviti konaèni datum za samit za nekoliko dana.

XS
SM
MD
LG