Linkovi

Razgovor sa Džemsom Karafanom iz Fondacije Heritedž - 2004-04-18


Karafano ukazuje da je administracija predsednika veæ duže vremena želi da pridobije Ujedinjene nacije da preuzmu posao organizovanja izbora i uspostavljanja politièkog procesa koji æe dovesti do prenosa vlasti Iraèanima. No, takvo angažovanje svetske organizacije ne znaèi i internacionalizaciju vojne okupacije Iraka, kaže Karafano:

“Pre svega ne verujem da postoji neki veliki broj zemalja koji bi želeo da uskoèi i preuzmu taj posao. Takoðe mislim da bi se takvim korakom èitav proces usporio. Mi, meðutim, moramo biti usredsreðeni na glavni zadatak. A, to je uspostavljanje legitimne iraèke vlade, održavanje izbora, formiranje iraèkih snaga bezbednosti, i predaja zemlje Iraèanima. Ne bi trebalo preduzimati nikakve korake koji bi mogli da uspore taj proces”, upozorava Karafano.

No, postavlja se pitanje kome æe taèno biti predata vlast, i da li uopšte postoji neko u Iraku ko može da je preuzme?

“Prvi je zadatak uspostavljanje prelazne vlade koja æe uèima veæine iraèkih Kurda, sunita i šiita biti legitimna. Mislim da ako bi ljudi sa sigurnošæu znali da æe u januaru iduæe godine zaista biti održani izbori, i ukoliko Iraèani dobiju svoju policiju i vojsku koja može samostalno da funkcioniše, verujem da bi prelazna vlada stekla poverenje veæine u zemlji. Od svega toga zavisi uspešnost naše misije”, kaže ugledni ekspert za Bliski Istok.

Nakon nedavnog talasa nasilja i otmice stranaca, Irak ne deluje ni malo bezbedan, priznaje Karafano. Meðutim, on kaže da se to moglo oèekivati:

“Nemojmo zaboraviti da je administrator za Irak, Pol Bremer još pre nekoliko meseci najavio da æe sa približavanjem 30. juna, roka za prenos vlasti -- nasilje biti sve žešæe. Postoje ljudi koji nastoje da prekinu hod ka demokratiji. To žele da postignu na razne naèine. Prvo su ciljali na amerièke državljane. Posle toga su poèeli da napadaju Iraèane, koji saraðuju sa koalicijom. Sada pokušavaju da uvuku amerièke snage u direktan oružani sukob. A najnovija pojava je otmica stranaca” - ukazuje saradnik Fondacije Heritedž.

Na pitanje da li Irak zaista predstavlja prioritet nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Država, Karafano odgovara:

“Moramo se podsetiti da je naš prvi cilj bio da svrgnemo Sadama Huseina sa vlasti. To je postignuto. Vojni cilj je ostvaren. No, okupacija jedne zemlje nalaže zakonsku i moralnu obavezu da pre vojnog povlaèenja neke stvari budu obezbeðene. Sjedinjene Države su dužne da uspostave legalnu vladu, da osiguraju da Iraèani mogu samostalno da održavaju bezbednost svoje zemlje, da stanovništvo ne oskudeva u osnovnim potrepštinama i da svi Iraèani mogu da raèunaju na dalji normalan život. Iraèani su jedini koji mogu da preuzmu odgovornost za svoju buduænost i jedini koji mogu da ostvare prosperitet svoje zemlje,” rekao je na kraju razgovora Džems Karafano iz Fondacije Heritedž, ovde u Vašingtonu.

XS
SM
MD
LG