Linkovi

Pravda u Iraku - 2004-04-17


Ideja o vladavini zakona polako se ustaljuje u Iraku. 14.aprila, tro - èlano sudsko veæe iraèkog glavnog Kriviènog suda osudilo je tri Iraèana za napad na kolicione snage. Optuženi su suðeni u prisustvu tužioca i odbrane. Oni su uhapšeni 20. novembra u blizini Balada, pošto su pronaðeni kako zakopavaju bombu domaæe izrade. Svaki je osuðen na po deset godina zatvora. Iraèki glavni Krivièni sud je uspostavljen juna prošle godine, i ima jurisdikciju nada zloèinima poèinjenim posle marta prošle godine, kada je Irak osloboðen. Od osnivanja, sud je doneo presudu u više od tri stotine sluèajeva. Niko nije iznad zakona. Novembra prošle godine, sud je osudio bivšeg guvernera Nadžafa, Abua Hajdara Abdula Munima, na èetrnaesto - godišnju zatvorsku kaznu.

Utvrðena je njegova krivica za : ” nezakonito hapšenje, uništenje vladinih dokumenata, i zloupotrebu položaja,znate, kao i svi mi, da je još mnogo zadataka ostalo obaviti, ” rekao je administrator Koalicione privremene vlade, Pol Bremer, i dodao : ” ali što se tièe pravosuða, elektro - snabdevanja i još nekih elemenata, postignut je istinski napredak. “ No, treba još mnogo toga obaviti. Kako je amerièki general Mark Kimit rekao : ” Jasno je prethodnih nekoliko nedelja da napredak koji su se koalicione snage nadale da ostvare, ukljuèujuæi iraèke snage bezbednosti, nije tako daleko kako smo mislili ” :

” No, pre nego što nagovestimo da bi sve snage trebalo da napuste borbe, moram da kažem da su ustvari mnogo - brojne jednice kada su dobile raspored i otišle tamo gde su trebale, odlièno dejstvovale. U Faludži, rasporeðena su dva bataljona iraèkih civilnih odbrambenih snaga koje se bore zajedno sa koalicijom. U mnogim mestima, iraèka policija se vratila u stanice da bi obavljala dužnosti” .

” Sada je sve mnogo bolje, ” smatra iraèki policajac u Basri, pukovnik Ali Herala, i naglašava da je zadatak svakog Iraèanina da održava red i mir.

XS
SM
MD
LG