Linkovi

Bolton o Bušu, meðunarodnom terorizmu, Kosovu i Balkanu - 2004-04-15


“Predsednik Buš je bio veoma otvoren prema amerièkom narodu i obrazložio da smo suoèeni sa teškoæama u Iraku, posebno u pogledu oružanih konfrontacija. Medjutim, najvažnije je da je predsednik ukazao da su SAD spremne i odluène da ne odustanu od plana da se obnovi suverenitet Iraka, nakon svrgavanja diktatora Sadama Huseina. Mnogi ljudi su imali koristi od tog režima i sada su nezadovoljni. Takodje imate teroriste iz celog sveta, koji su se ukljuèili u borbu protiv amerièkih i koalicionih snaga. Istovremeno, imate ekstremiste u Iraku, koji ne žele demokratiju. SAD æe nastaviti planiranim kursom i predati suverenitet iraèkom narodu 30-tog juna ove godine. Predsednik je kategorièno rekao da SAD neæe biti osujeæene i da æe ostvariti svoj cilj.”

Šta je dovelo do eskalacije medjunarodnog terorizma?

“Mnogi su nezadovoljni sve izraženijim kretanjem ka demokratiji i slobodnom tržištu u celom svetu. Ti isti su kivni na nas zbog sloboda koje uživamo, kao i sistema slobode koji možemo da ponudimo zemljama širom sveta. Oni æe pokušati da nas zaustave i onemoguæe širenje naših ideja. Predsednik Buš je veoma jasno izneo da ljudi širom sveta žele da budu slobodni i da æe ta ideja trijumfovati. Bez obzira na užase terorizma, prodor slobodarskih ideja ne može da se zaustavi.”

Da li su teroristièki napadi u Španiji moguæa indikacija širenja terorizma u Evropi?

“Na nesreæu, to je verovatno taèno. Još od vremena teroristièkih napada u Sjedinjenim Državama, 11. septembra 2001. godine, ukazujemo da medjunarodni terorizam nije usmeren samo protiv Sjedinjenih Država i da su mu podložne sve zemlje civilizovanog sveta. Mi smatramo da su teroristièki napadi u Madridu upereni protiv Španske vlade, koja je stala uz SAD u borbi protiv terorizma. Medjutim, primetiæete da je policija veæ uhapsila osumnjièene teroriste u mnogim evropskim zemljama, meðu kojima je i Francuska, gde se i vodi istraga u vezi sa moguæim teroristièkim napadima na železnicki sistem. Teroristi ne prave razliku izmedju Evrope i SAD. Njihove akcije, medjutim, ojaèaæe našu rešenost da se borimo protiv terorizma bez obzira gde se dogadja - u Španiji, na Balkanu, ili bilo gde drugde.”

Molim vas da prokomentarišete nedavno nasilje na Kosovu?

“Jasno smo stavili do znanja da želimo mir i stabilnost na Balkanu. Želimo da dodje do jaèanja demokratskih institucija i da nijedna grupa - bez obzira na njeno nezadovoljstvo i bez obzira da li se radi o ekstremistièkim islamskim organizacijama ili nekoj drugoj organizaciji - ne bude u stanju da spreèi progres u tom regionu. SAD smatraju da je prilièno postignuto u tom delu sveta i da narod tog regiona ne bi trebalo da dozvoli da ga teroristi zastraše, kao što nisu ni nas.”

Da li oèekujete da se amerièki vojnici duže zadrže na Balkanu?

“Kao što je amerièki državni sekretar Kolin Pauel rekao, ušli smo u taj reigon zajedno sa našim evropskim partnerima i kada dodje pravi momenat, izaæiæemo iz tog regiona opet zajedno sa evropskim partnerima.”

I na kraju, kakav bi trebalo da bude koncept uspešne strategije u borbi protiv terorizma?

“Ukoliko ljudi širom sveta uoèe da mogu da mogu da budu slobodni i uspešni, argumenti teroirsta neæe biti tako ubedljivi. Ne verujem da možete odbaciti èinjenicu da su teroirsti u velikoj meri motivisani svojom mržnjom prema Sjedinjenim Državama i prema našem sistemu i vrednostima. Mi neæemo menjati naš sistem vrednosti. To je još jedan razlog zbog kojeg æe rat protiv terorizma biti dugotrajan. Ali, ako ljudi žele da žive u slobodi i bez straha, moraju biti spremeni da prihvate dugotrajnu borbu, a to je ono što je i predsednik Buš sinoæ rekao amerièkom narodu i mislim da ga narod u tome podržava.”

XS
SM
MD
LG