Linkovi

Arafat: Narod neæe nikada odustati od borbe za nezavisnu državu - 2004-04-15


Palestinski predsednik, Jaser Arafat, reagujuæi danas na juèerašnji samit predsednika Buša i izraelskog premijera, Ariela Šarona, rekao je da njegov narod neæe nikada odustati od borbe za nezavisnu državu, sa Jerusalimom kao glavnim gradom. U izraelskim krugovima, samit se uglavnom smatra uspehom Šarona, koji želi da evakuiše Izraelce iz Pojasa Gaze, ali se i dalje kod kuæe suoèava sa opozicijom koja se tome protivi. Detaljnije u izveštaju dopisnika GA iz Jerusalima, Rosa Dana.

Visoki izraelski i palestinski funkcioneri razgovarali su o rezultatima samita Buš - Šaron. Glavna procena palestinske strane je da Buš favorizuje Izrael dajuæi legitimitet jevrejskim naseljima na Zapadnoj obali. Palestinsko voðstvo je takodje saopštilo da se Buš usprotivio pravu palestinskih izbeglica da se vrate na te teritorije, koje su sada deo Izraela. Arafat - što mnogi tumaèe kao njegovo prkosno reagovanje na samit - istièe da Palestinci neæe nikada da odustanu od zahteva izbeglica da se ne pristaje na dalje ustupke. On je rekao da æe dugoroèno gledano, Palestinci osvojiti pravo na nezavisnu državu sa Jerusalimom kao glavnim gradom i da æe Izrael morati da se povuèe.

“Sve patnje Palestinaca, moæ Izraela, agresija, izraelski atentati i opsada, kao i kolektivno kažnjavanje - sve nas to podstièe da budemo jos èvršæi i ujedinjeniji u borbi protiv izraelskog okupatora da bismo i njega i njegove doseljenike primorali da zauvek napuste našu zemlju.”

Meðutim, i pojedini Izraelci izražavaju odreðeno nezadovoljstvo nakon samita. Izraelski doseljenici pojaèavaju svoju kampanju ne bi li spreèili Šarona da ukloni naselja iz Pojasa Gaze i sa delova Zapadne obale. Istovremeno, podrška koju je predsednik Buš dao Šaronu odnosno njegovom planu, obezbedila je veæu podršku izraelskih politièkih krugova, u kojima je i ministarka za useljavanje, Cipi Livni, èlanica Šaronove Partije Likud, koja se sprema da poèetkom maja raspiše referendum o premijerovom planu za odvajanje od palestinskih teritorija.

XS
SM
MD
LG