Linkovi

Laseri u kutiji za kuæni alat - 2004-04-11


Mnogi brakovi su se bar jednom našli pred raspadom zato što suprug nije uspeo da okaèi o zid dve slike na potpuno istoj visini, bez obzira na to što je u kutiji sa alatom imao i libelu i èeliènu mernu traku. Zahvaljujuæi elektronici, takve situacije sada postaju redje. U amerièkim prodavnicama - pravim i onim na internetu - sada mogu da se kupe uredjaji velièine džepnog kasetofona za precizna merenja i obeležavanja uz pomoæ lasera i ultrazvuka. Laser je ništa drugo do zrak koncentrisanog svetla koje se ne rasipa, tako da na podlogu, kao što je zid, može da baca tanak, potpuno prav zrak svetla. Kada ovaj uredjaj prislonite uz zid i usmerite ga u željenom pravcu, dobiæete potpuno pravu jasno crvenu liniju po kojoj možete da obeležavate reperne taèke. Štaviše, istim laserom možete da izmerite dimenzije neke prostorije sa taènošæu od plus-minus jedan santimetar, a ugradjeni kalkulator odmah æe vam izraèunati površinu ili zapreminu. Taènost nije idealna, ali je sasvim dovoljna kada vam treba da izraèunate recimo koliko æe vam tapeta biti potrebno da prekrijete zidove. A da ne govorimo o merenjima u velikim ili teško pristupaènim prostorima. Druge sliène naprave mogu da otkrivaju drvene ili metalne grede u zidu koje nose gipsane zidne ploèe. I najzad, èak i klasiène libele sa vazdušnim mehurom u staklenoj cevèici dobile su laser kako bi pravu liniju mogle da pokažu na veæoj dužini. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG