Linkovi

Sesami strit - 2004-04-08


Decenijama televizija zabavlja, informiše i fascinira milione Amerikanaca. Programi namenjeni deci specifièno su prezentirani na sasvim novi naèin kako bi deca razvijala maštu - i uèila dok se zabavljaju. Radna grupa Sesami je neprofitna obrazovna organizacija koja stoji iza popularne TV emisije ”Sesami Strit“. Oni sebe, i to sa razlogom, zovu najveæom nezvaniènom obrazovnom organizacijom za mlade širom sveta:

”Mislim da Sesami strit za razliku od drugih emisija daje deci priliku da sami razmišljaju i pronadju nešto o svetu i sebi“.

Medjutim, kako televizija evoluira, to je sluèaj i sa deèjim programom. Neki kažu da se stvari kreæu na bolje, dok se drugi ne slažu:

”Mislim da bi trebalo da bude više uvidjavnosti i razumevanja za publiku koja zapravo gleda te programe. Deca zapravo posmatraju akciju i to drži njihovu pažnju. To ne bi morala da bude nasilna akcija, veæ smešna ili obrazovna.“

Danas ne postoje samo vikend i veèernji programi za decu na redovnim TV kanalima, veæ i kablovska televizija prenosi programe koji kako neki smatraju sadrèeu sebi isuviše nasilja.

”Uvek je postojalo izvesno oseæanje medju nekim funkcionerima koji odluèuju o programu da mora postojati fizièka akcija kako bi se održala deèija pažnja“.

Roditelji u deèjem muzeju na Menhetnu kažu da postoji puno deèijih emisija veæ i da roditelj mora da izdvoji vreme da ih gleda sa svojom decom.

”Mislim da kao roditelj morate biti daleko selektivniji kad je u pitanju ono što vaša deca mogu da gledaju.“

Suština je da kada je u pitanju televizija za decu, roditelj treba da je na oprezu: svi programi nisu isti.

XS
SM
MD
LG