Linkovi

Prilagoðavanje grada aktivnostima za bolje zdravlje - 2004-03-31


Ove zime, u Bostonu, vozaèima se pružila prilika da prolaze novim, podzemnim autoputem od deset saobraæajnih traka, koje vijugaju ispod samog centra grada. Pošto je autoput premešten pod zemlju, nad zemljom je ostao ogroman prostor, koji se može iskoristiti na razlièite naèine.

Predložene su staze koje bi koristili biciklisti, trkaèi i oni koji šetaju pse. Profesor Piter Furt (Peter Furth) odžava èas na otvorenom, kraj bostonske luke, i traži od studenata, buduæih graðevinskih inžinjera sa univerziteta Nortistern da zamisle kako hodaju centrom Bostona po specijalnoj stazi. Cilj tog zadatka je videti da li je moguæe stvoriti više - namensku stazu duž puta koji deli gusto naseljeni severni kraj grada od Bostonske luke. Staza bi povezivala stambene delove sa školama, samouslugama, kancelarijama, do kojih su ranije skoro svi vozili. Struènjak za ishranu, Volter Vilet, iznosi :

”Prethodnih stotinu godina, u ovoj zemlji je sve raðeno da se potpuno iskoreni ili bar umanji obim fizièke aktivnosti, a to je jedan od uzroka gojaznosti. “

Vilet je jedan od najglasnijih zagovornika preobražaja gradova da bi se poboljšalo zdravlje javnosti. Moramo naglasiti da je amerièka vlada prva podržala zdraviji život. Nauènik Rièard Kilingsvort, zamoljen je još 1997. godine da poène rasprave o gojaznosti. Na sastanku su se okupili : arhitekte, gradski planeri, saobraæajni inžinjeri, i zdravstveni struènjaci. To je bilo godinu dana pošto je amerièki sekretar za zdravstvo podneo izveštaj o zdravstvenim koristima umerenog vežbanja. U to vreme, nisu postojali nikakvi podaci, i dan danas ne postoje dokazi da æe više - namenske staze privuæi sve one koji bi trebalo da poènu da vežbaju. Ali kako je zdravstveni struènjak univerziteta Emori, Kenet Torpe, izneo - nema svrhe èekati na dokaze kada je 65 odsto Amerikanaca predebelo, i u opasnosti od brojnih oboljenja, ukljuèujuæi šeæernu bolest i rak. Biciklistièke i pešaèke staze u gradovima kao što je Boston, mogle bi da podstaknu na sliène akcije širom Sjedinjenih Država.

XS
SM
MD
LG