Linkovi

U potrazi za minama protresite zemlju - 2004-03-31


U bivšim i sadašnjim ratnim podruèjima širom sveta zakopano je izmedju 45 i 60 miliona mina. Svake godine od njih stradaju na desetine hiljade nevinih žrtava, a mnogo više ih ostaje osakaæeno. Mine sa metalnim kuæištem relativno je lako pronaæi, ali one od plastike, sa veoma malo metala, teško je razlikovati od metalnih otpadaka u zemlji pa njihovo otkrivanje zatheva mnogo vremena. Jedna nova tehnologija, zasnovana na blagim seizmièkim potresima, mogla bi da ubrza taj proces. Eksperimentima je ustanovljeno da ako se kroz tlo puste blage vibracije, tela razlièite gustine razlièito reaguju na njih. Ako se pri tom tlo skenira specijalnim radarom ili laserom, moguæe je dobiti grafièki prikaz odraza tih vibracija. Metod je slièan kucanju u zidove da bi se pronašla šupljina ili noseæi element. Pošto mine vibriraju drugaèije od veæine drugih otpadaka u zemlji - lako ih je uoèiti. Vibracije tla mogu da se izazivaju snažnim zvuènicima ili mašinama sliènim onima za nabijanje putne podloge. U dosadašnjim probama ovaj novi sistem je pokazao taènost od 95 odsto. Ali struènjaci upozoravaju da ni jedan sistem nije idealan i da bi za što pouzdanije otkrivanje mina trebalo primenjivati kombinaciju više sistema, kao što je elektromagnetski sistem, takodje sa radarom, kakav veæ upotrebljava amerièka vojska u Iraku i Avganistanu. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG