Linkovi

Kolin Pauel pozdravio nove èlanice NATOa - 2004-03-29


Amerièki državni sekretar Kolin Pauel izrazio je dobrodošlicu grupi od sedam bivših komunistièkih zemalja povodom njihovog uèlanjivanja u NATO, i izrazio uverenje da æe one doprineti uspešnom napredovanju saveza. Pauel je to izjavio danas, u Vašingtonu, u trenutku kada je od premijera Bugarske, Estonije, Letonije, Litvanije, Rumunije, Slovaèke i Slovenije, primio doumenata o prijemu u Organizaciju severnoatlantskog saveza, osnovanu 1949. godine.

Tom sveèanošæu obeleženo je zvanièno uèlanjivanje pomenutih sedam zemalja u NATO. Pauel je tom prilikom istakao da je cilj saveza spreèavanje agresije, unapredjivanje sloboda, proširenje broja slobodnih zemalja i jaèanje mira. Kasnije danas, predsednik Buš æe se sastati sa sedmoricom premijera na sveèanosti u Beloj kuæi. U Moskvi, predstavnik ruskog ministarstva inostranih poslova ponovo je izrazio zabrinutost njegove zemlhje zbog tog proširenja.

XS
SM
MD
LG