Linkovi

Predsednik Skupštine Srbije Predrag Markoviæ zakazao sednicu posveæenu Predlogu rezolucije o Kosmetu - 2004-03-25


U tom dokumentu, oko koga je postignut konsenzus svih parlamentarnih stranaka, kao neophodno traži se da Vlada Srbije pripremi predlog za politièko rešenje sadašnje situacije na Kosovu i Metohiji koje neæe prejudicirati buduæi status Pokrajine, ali treba da osigura opstanak, bezbednost i povratak raseljenih Srba. Predlog Rezolucije zasniva se na stavovima da su Kosovo i Metohija neotuðivi deo Srbije i državne zajednice, da srpska zajednica na Kosovu i Metohiji mora da ima nove institucionalne garancije svog položaja i bolju zaštitu prava koja se mogu obezbediti samo zasnivanjem teritorijalno-politièke autonomije.

I dok predstavnici Srpske radikalne stranke tvrde da je predlog Rezolucije veoma blag, predsednik Graðanskog saveza Srbije Goran Svilanoviæ ocenio je da Deklaracija predstavlja samo novi prostor za prikupljanje jeftinih politièkih poena najgorom nacionalnom demagogijom i još jedan od pokazatelja da nova vlada želi da restaurira stanje pre demokratskih promena 2000. godine. Ljudima koji su stradali na Kosovu, rekao je Svilanoviæ, potrebna je konkretna pomoæ a ne busanje u prsa u Parlamentu i donošenje dokumenta koji æe, ustvari, da veže ruke Vladi. Nedopustivo je da na nesreæi sto hiljada ljudi, milioni u Srbiji budu ponovo vraæeni u devedesete godine, ko ima obraza da kaže da æe poslati Vojsku na Kosovo, niko nikada više neæe dati deci pušku, to je poruka za tu decu ali i za onu decu na Kosovu, rekao je Svilanoviæ, objašnjavajuæi da odgovornost za bezbednost (na Kosovu) snosi NATO i UN i to su vrata na koja treba kucati.

Svilanoviæ je izjavio da se Nemaèka u Savetu bezbednosti UN najodluènije suprostavljala usvajanju deklaracije kojom bi se nasilje nad kosovskim Srbima jasno definisalo. Nemaèka vodi politiku u prilog nezavisnosti Kosova, ali da to ne radi samo u svoje ime, to je moja ocena njihove politike, oni se s tim neæe složiti i ovo što ja govorim oni æe doživeti dramatièno, rekao je Svilanoviæ.

XS
SM
MD
LG