Linkovi

DVD rezaèi u dva sloja - 2004-03-23


Ako ste nameravali da uskoro kupite kompjuterski uredjaj za kreiranje i presnimavanje digitalnih video diskova - skraæeno DVD rezaè - saèekajte jo¹ malo. A ako ste ga veæ kupili - onda moramo da vas razoèaramo: u prodavnicama samo ¹to se nisu pojavili rezaèi za video diskove nove generacije, koji su u stanju da re¾u na dva nivoa. Za neupuæene, digitalni video diskovi su relativno nov format kuænih video uredjaja koji masovno zamenjuju nekada¹nje video kasete, jer su manji, zgodniji, trajniji i daju daleko kvalitetniju sliku i ton. Ne¹to kasnije, pojavili su se i kompjuterski dodatni uredjaji za snimanje video diskova na kojima, uz odgovarajuæi softver, mo¾ete da proizvodite video filmove skoro profesionalnog kvaliteta, ili da presnimavate postojeæe. Medjutim, zaista profesionalno napravljeni video diskovi imaju informacije upisane u dva sloja, koje laser mo¾e da èita nezavisno, ¹to naravno znaèi da na njih mo¾e da stane dvostruko vi¹e informacija - otprilike osam i po gigabajta, ili oko 4 sata filma. Kompanije Soni i Filips sada su najavile da æe uskoro poèeti da prodaju kompjuterske rezaèe za te dvoslojne diskove, po ceni od 250 do 350 dolara, u zavisnosti od modela. Na ¾alost, prazni diskovi ko¹taæe oko 5-6 dolara po komadu, ali se oèekuje da æe ta cena vrlo brzo poèeti da pada. Obe kompanije tvrde da æe diskovi biti kompatibilni sa veæinom postojeæih uredjaja. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG