Linkovi

Video igrica kontrolisana direktno mozgom - 2004-03-22


Na ekranu kompjuterskog monitora fantastièno dvonožno biæe zvano Mag, uz pomoæ dugaèke motke, balansira na užetu razapetom izmedju dva oblakodera. Da li æe zadržati ravnotežu i preæi ili æe pasti u bezdan zavisi od igraèa koji sedi ispred monitora. Ali umesto uobièajene kontrole uz pomoæ džojstika ili nekog drugog mehanizma, igraè održava Magovu ravnotežu direktno mislima. Istraživaèi Tehnièkog koledža u Dablinu, u Irskoj, konstruisali su specijalnu kacigu koja je u stanju da hvata moždane signale i pretvara ih u kompjuterske komande. Na levoj i desnoj strani monitorskog ekrana vide se po jedan svetli kvadrat koji se pale i gase razlièitim frekvencijama. Dok igraè naizmenièno posmatra pulsirajuæe kvadrate, biæe koraèa po razapetom užetu i održava ravnotežu. Ako poène da pada u jednom pravcu, igraè se koncentriše na pulsirajuæi kvadrat na drugoj strani i biæe se vraæa u ravnotežu. Ovaj eksperiment mogao bi da predstavlja prekretnicu u razvoju kompjuterskih igrica, ali i mnogih drugih uredjaja. Kako nauènici budu više saznavali o elektromagnetnim talasima koje emituje mozak, tako æe biti sve realnije razviti uredjaje kojima æe moæi mnogo brže da se reaguje na iznenadne situacije. Nije teško zamisliti kakve bi sve prednosti to moglo da donese - od upravljanja mašinama i uredjajima, do pomaganja osobama sa raznim fizièkim nedostacima da žive normalnije. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG