Linkovi

Savet bezbednosti osudio nasilje na Kosovu - 2004-03-19


Predsjedavajuæi, francuski ambasador Žan Mark de la Sabrije proèitao je po okonèanju vanredne sednice Savjeta bezbednosti o Kosovu, saopštenje u kojem su predstavnici 15 zemalja èlanica jednoglasno osudili meðuetnièko nasilje i pozvali da se ono odmah zaustavi. Savjet bezbjednosti takoðe je osudio napade na KFOR i UNMIK, naglašavajuæi da “poèinioci moraju da shvate da je napad na medjunarodno prisustvo napad na medjunarodnu zajednicu u cjelini i da ekstremizmu nema mesta u buduænosti Kosova'

“Uspostavljanje multietnièkog, tolerantnog, demokratskog društva u stabilnom Kosovu ostaje osnovni cilj medjunarodne zajednice”, saopšteno je nakon sjednice na kojoj je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Anan, apelujuæi na prekid nasilja i ubijanja, rekao kako medjunarodna zajednica ne može da zatvori oèi pred èinjenicom da je nasilje proteklih dana etnièki motivisano i da zajednice napadaju jedna drugu. “Takvo nasilje mora biti snažno osudjeno,” rekao je Anan, posebno opominjuæi kosovske Albance.

“Dozvolite mi da, posebno, opomenem albansku zajednicu na Kosovu, koja buduæi da predstavlja veæinsku etnièku grupaciju, snosi odgovornost da zaštiti i pomogne ostvarenje prava svih zajednica, a posebno manjinskih naroda”, rekao je Anan.

Ministar spoljnih poslova Srbije i Crne Gore Goran Svilanoviæ je u obraæanju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, rekao da napadi na Srbe predstavljaju signal da za njih na Kosovu više nema života i da moraju da odu, a za medjunarodne snage u pokrajini - da nemaju stvarnu vlast u svom podruèju operacija.

“Još jedan signal privremenih institucija politièkih lidera kosovskih Albanaca medjunarodnoj zajednici je da oni ne žele da izadju na ulice i sprijeèe ovakvo nasilje. Oni žele da vladaju, na njih je prenešeno prilièno ovlašæenja, ali oni nisu prihvatili odgovornost koju vlast podrazumijeva”, rekao je Svilanoviæ. Upozorivši da je trenutna kriza na Kosovu krajnje opasna i da može da ima dalekosežne negativne posljedice, Svilanoviæ je naglasio da bi svi trebalo odgovorno da pristupe rešavanju problema u pokrajini.

“Najprije bi trebalo usvojiti rezoluciju kojom se osudjuju terorizam i ekstremizam na Kosovu”, rekao je Svilanoviæ, navodeæi da bi rezolucijom trebalo uvesti dodatne mjere da bi se fizièki zaštitilo srpsko stanovništvo na Kosovu, koje je – po njegovim rijeèima - izloženo teroru èiji je cilj etnièko èišæenje. Šef diplomatije Srbije i Crne Gore ukazao je na neophodnost konkretne akcije da bi se okonèao talas nasilja, je æe – kako je rekao – u suprotnom propasti svaki pokušaj stvaranja multietnièkog Kosova.

Sjednici Savjeta Bezbjednosti prisustvovao je i njemaèki ministar inostranih poslova Joška Fišer koji je obeæao slanje dodatnih njemaèkih trupa na Kosovo i, izmeðu ostalog, rekao da "svi lideri Kosova, posebno oni koji su izabrani na izborima, moraju da uèine sve što je u njihovoj moæi da spreèe urušavanje civilnog društva”.

“Dogaðaji na Kosovu jasno su ukazali izbor koji ima narod Kosova – ili æe da kreira društvo utemeljeno na toleranciji i demokratiji, ili æe živjeti u haosu i mizeriji”, rekao je Fišer. On je rekao da je rano govoriti o negativnom uticaju nasilja na implementaciju demokratskih standarda, ali je pozvao vlasti i u Prištini i u Beogradu da što prije odgovorno nastave da rade na stvaranju demokratskog ambijenta na Kosovu, jer se - kako je rekao – samo na taj naèin može ponovo krenuti ka evropskim aspiracijama.

Osudama nasilja i pozivu na mir, pridružili su se i ambasadori SAD, Irske, Rusije, Kine, Velike Britanije, Japana, Alžira, Albanije, BiH i Jordana.

Ministar Svilanoviæ je nakon sjednice izjavio da je ubijeðen da æe se pojaèati meðunarodno vojno prisustvo na Kosovu i da æe biti sprijeèen progon kosovskih Srba. Svilanoviæ æe danas u Vašingtonu, sa amerièkim zvaniènicima razgovarati o situaciji na Kosovu i tom prilikom – kako je najavio - zatražiti garancije da Sjedninjene države neæe dopustiti etnièko èišæenje kosovskih Srba.

XS
SM
MD
LG