Linkovi

Konferencija u Glasu Amerike: O Makedoniji i regionalnim perspektivama - 2004-03-16


U Glasu Amerike održana je panel diskusiju na temu -- Rat i ”oaza mira“ - Makedonija tri godine posle etnièklog konflikta -- u kojoj su uèestvovali makedonski ambasador u SAD, Nikola Dimitrov, zamenik pomoænika amerièkog državnog sekretara, Ketlin Stivens i struènjak za Balkan u Centru Vudrou Vilson, Edvard Džozef. Evo šta smo zabeležili.

Opšta ocena panela glasi da Makedonija -- da bi zaista postala trajna ”oaza mira“ u regionu -- mora preduzeti maksimalne napore u borbi protiv korupcije, kriminala, nezaposlenosti i siromaštva, i da uz pomoæ medjuanrodne zajednica, posebno SAD, ostvari uslove za priliv stranih investicija. Sve to je, zakljuèili su panelisti, nemoguæe bez unutrašnje stabilnosti koja mora biti ojaèana izgradnjom demokratskih inistitucija, posebno nezavisnog pravosudja. Na panelu se èulo i da æeVašington pružiti Makedoniji svesdrnu pomoæ na tom putu reforme, a u Kongresu je upravo usvojena i rezolucija kojom se podržava èlanstvo Makedonije u NATO-u do 2007.

Uèesnica današnje diskusije, zamenik pomoænika amerièkog državnog sekretara Ketlin Stivens, sutra æe u Odboru Predstavnièkog doma za medjunarodne odnose svedoèiti o situaciji u Srbiji, i to u vrlo osetljivom trenutku jer, podsetimo se, krajem ovog meseca istièe rok za sertifikaciju amerièke pomoæi. Na pitanje šta Beograd može da oèekuje kao rezultat sutrašnjeg pretresa, Stivensonova se uzdržala od direktnog odgovora.

”Želim da pred Kongresom ukažem na koje naèine je amerièko-srpsko partnerstvo uznapredovalo tokom proteklih nekoliko godina; i da ukažem na pozitivne promene koje su odigrale u Srbiji, kao i na vrlo velike izazove koji tek predstoje.“

Jedan od tih izazova je puna saradnja sa Haškim tribunalom što je i jedan od uslova koji Kongres vezuje za sertifikaciju kontinuirane amerièke pomoæi Srbiji,“ izjavila je Stivensonova ukazujuæi da je konaèna odluka o sertifikacija na državnom sekretaru Pauelu i da æe je on doneti krajem meseca. Ketlin Stivens je izrazila nadu da æe Vašington i nova vlada Srbije saradjivati na ostvarenju zajednièkih ciljeva, a o prvim konatktima Vašingtona sa novom vladom Srbije, rekla je:

”Prerano je donositi bilo kakav sud. Dobra vest je da je vlada formirana posle dugih pregovora. Moj utisak je da je Beograd svestan da su pred njim brojni zadaci, posebno na domaæem planu, kao što su ekonomija i stabilnost. A mi se nadamo da æemo biti u stanju da radimo i na drugim pitanjima od zajednièkog interesa, posebno u pogledu saradnje sa Haškim tribunalom i regionalne stabilnoste. Želimo da pružimo podršku novoj vladi i njenom programu da poboljša život svojih gradjana,“ naglasila je Ketlin Stivens.

Tokom panel diskusije o Makedoniji, nezaobiolazno pitanje je naravno bilo i Kosovo. Ketlin Stivens je podvukla stav amerièke administracije da je jasnom definicijom stadarda i odredjivanjem rokova, rešenje kosovskog pitanja stavljeno na pravi put. Makedonski ambasador u SAD, Nikola Dimitrov, ukazao je da su za Skoplje od suštinskog znaèaja -- ne konaèni status Kosova -- veæ potreba vladavine zakona u toj pokrajini, kao i ostvarenje unutrašnje stabilnosti u Makedoniji pre nego što se pridje pregovorima o statusu. Tu je posebno pomenuo sporno pitanje granice izmedju Makedonije i Kosova. Balkanolog Edvard Džozef je istakao da je neophodan dijalog izmedju Prištine i Skoplja i da odugovlaèenje rešenja kosovskog statusa, odnosno održavanje statusa kvo, negativno utièe na unutrašnju stabilnost kako Makedonije, tako i èitavog regiona.

Zakljuèak svih panelista je bio da stupanje zemalja regiona u transatlantske institucije -- koliko god bilo ono poželjno -- ipak nije panacea jer procesi integracije moraju najpre da zažive unutar tih zemalja. Edvard Džozef je na kraju panela poruèio sledeæe: Sporom izmedju Vašingtona i Brisela oko rata u Iraku i Medjuarnodnog kriviènog suda kažnjavju se zemlje Balkana jer se od njih traži za drže jednu ili drugu stranu, dok je protekla decenija pokazala da se rezultati na Balkanu ostvariju jedino kad su SAD i Evropa jedinstvene.

XS
SM
MD
LG