Linkovi

Panel diskusija o radu  Haškog tribunala:  Sertifikacija neizvesna - 2004-03-15


U tim smislu – Prosper je napomenuo da je Sadam Husein uhvaæen zahvaljujuæi saradnji Iraèana, dok – kako je rekao – takve saradnje nema ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj. Šta više, rekao je Prosper, postoje odreðeni krugovi koji štite i Mladiæa i Karadžiæa. Te osobe našle su se na amerièkoj crnoj listi – njihova sredstva nedavno su zamrznuta i onemoguæeno im je putovanje u zapadne zemlje - rekao je amerièki ambasador, istièuæi da æe takva praksa biti nastavljena i ubuduæe.

Upitan da li je stav nove vlade Srbije prema saradnji sa Haškim tribunalom drugaèiji od stava prethodne vlade, amasador Prosper je odgovorio potvrdno, rekavši da æe nova vlada snositi konsekvence svih svojih aktivnosti, što ukljuèuje i njen stav prema saradnji sa Hagom.

Prosper je rekao da SAD ohrabruju vlade u zemljama bivše Jugoslavije da u potpunosti saraðuju sa Haškim tribunalom, imajuæi u vidu da ta saradnja predstavlja njihove meðunarodne obaveze. “Ukoliko vlade bivših jugoslovenskih republika ne budu èinile ono što se od njih zahtjeva, to bi moglo da ugrozi integraciju tih država u Evropsku uniju i NATO”, rekao je ambasador Prosper.

Po Prosperovim rijeèima, za uspjeh procesa suðenja za ratne zloèine na prostoru bivše Jugoslavije, bitna su tri elementa – fokusiranje na rad Haškog tribunala, podrška meðunarode zajednice Haškom tribunalu i pomoæ državama bivše Jugoslavije da same sude svojim gradjanima. “Ukoliko bude opstrukcije u bilo kom od ta tri procesa”, rekao je ambasador Prosper biæe nemoguæe kompletirati rad Tribunala u Hagu do 2008. godine. Prosper je ocijenio da æe Haškli tribunal, u sluèaju da Radovan Karadžiæ i Ratko Mladiæ i dalje ostanu na slobodi, nastaviti da radi i posle tog roka.

Amerièki ambasador za pitanja ratnih zloèina rekao je da zbog nesaradnje sa Tribunalom u Hagu, na žalost, ispaštaju obièni graðani i pozvao sve optužene da se dobrovoljno predaju. “Ako su Karadžiæ, Mladiæ i general Gotovina istinske patriote i ako žele da pomognu svom narodu, neka se dobrovoljno predaju Haškom tribunalu”, poruèio je ambasador Prosper.

Uèesnici panel rasprave koju je organizovao “Glas Amerike”, pored ambasadora Prospera, bili su Nina Bang Jansen, direktorica organizacije Koalicija za meðunarodnu pravdu i Mark Vlasik, bivši tužilac u Haškom tribunalu.

Mark Vlasik je rekao da je opstrukcija vlasti zemalja bivše Jugoslavije uticala na usporavanje procesa koji se vode pred Haškim sudom, i da su u tim opstrukcijama prednjaèile vlasti Srbije i Crne Gore. On je rekao da Beograd Haškom tribunalu nije dostavio svu traženu dokumentaciju za proces protiv Slobodana Miloševiæa, pri èemu je posebno naveo stenograme sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane.

Nina Bang Jensen ocijenila je, izmeðu ostalog, da je vrlo znaèajno što je u protekloj godini nekoliko optuženih priznalo krivicu po optužnicama Haškog tribunala jer, po njenim rijeèima, to doprinosi pomirenju naroda na Balkanu. Nina Bang Jensen je posebno pomenula priznanje krivice za ratni zloèin Momira Nikoliæa i Dragana Obrenoviæa, koji su, kako je rekla, detaljno opisali srebrenièki masakr. “Loše je to što se petorica optuženih za zloèine u Srebrenici i danas nalaze na teritoriji Srbije”, rekla je Bang Jensen.

Odgovarajuæi na pitanje na kojim dokazima se zasniva tvrdnja da je Ratko Mladiæ i dalje u Srbiji, i pored toga što vlastu i u Beogradu to negiraju, Nina Bang Jensen je kazala da vlasti u Beogradu ne mogu svakih pola godine da kažu: “Bio je do nedavno tu, ali sad više nije”. Što se tièe odluke o sertifikaciji bilateralne pomoæi Srbiji, Nina Bang Jensen je podsjetila da je hapšenje i transfer Ratka Mladiæa pomenuto u dijelu uslova za nastavak pomoæi, ali da je pomoæ SAD uslovljena punom saradnjom što podrazumijeva hapšenje i transfer u Hag svih 19 optuženika. mmd

XS
SM
MD
LG