Linkovi

Rastegljive žice - 2004-03-15


Savremeni elektronski uredjaji èesto imaju izuzetno tanke metalne provodnike, koji su veoma osetljivi na mehanièka naprezanja. Mnoge vrste žica izdržavaju savijanje, ali se kod istezanja veoma brzo kidaju. Grupa istraživaèa sa Univerziteta Džons Hopkins uspela je da proizvede elektriène provodnike koji su rastegljivi. Novi provodnici napravljeni su od zlatne niti, dvadese puta tanje od ljudske vlasi, koja je obavijena elastiènim polimerom. U laboratorijskim ispitivanjima elastiène žice izdržale su istezanje za preko polovinu originalne dužine ne gubeæi elektroprovodna svojstva. Do sada, istegljivi provodnici izradjivani su tako što je žica motana u spiralu, kao opruga, a zatim zalivana u elastiènu izolacionu masu. Istraživaèi sa Univerziteta Džons Hopkins pribegli su novom triku. Kao prvo, umesto spiralnog dali su im talasast oblik. Zatim su ojaèali mesta na kojima dolazi do najveæeg naprezanja i najzad - pošto tanje žice bolje izdržavaju istezanje od debljih - napravili snop tanjih medjusobno izolovanih žica kako bi omoguæili veæi protok struje. Istraživaèi procenjuju da bi istegljivi provodnici mogli da izdrže nekoliko hiljada ciklusa istezanja i kontrakcije, što je odmah podstaklo nade da bi mogli da se upotrebljavaju u izradi veštaèkih nerava, ili elektroda koje se zabadaju u srce ili mozak pri odredjenim hirurškim zahvatima, na primer za ublažavanje posledica Parkinsonove bolesti. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG