Linkovi

Kritika poslovanja kompanije Halibarton - 2004-03-12


Finansijski kontrolori Pentagona kažu da su otkrili znaèajne propuste u radu firme kojom je ranije upravljao potpredsednik, Dik Èejni, a koja raspolaže milijardama dolara namenjenim poslovnim ugovorima za obnovu Iraku. Detaljnije u izveštaju dopisnika GA iz Pentagona, Aleksa Belide.

Prema finansijskim kontrolorima, manjkavosti su ustanovljene u ugovorima koje je Pentagon dodelio kompaniji ”Brown and Root Services,“ filijali kompanije Halibarton sa sedištem u Teksasu, a odnose su se snabdevanje amerièih snaga prehrambenim proizvodima. U juèe objavljenim dokumentima, ukazuje se da su te manjkavosti rezultat ekscesivnih potraživanja u iznosu od 67 miliona dolara, èime se dovodi u pitanje sposobnost te firme da ugovara praviène i umerene cene. Protiv kompanije Halibarton se takodje vodi istraga o, kako je reèeno, prevelikim sumama kojima je plaæeno za subvencionisanu naftu uvezenu iz Kuvajta u Irak. Na juèerašnjem kongresom pretresu, kongresmen Henri Vaksman, demokrata iz Kalifornije, izjavio je da saopštenje finansijskih kontrolora predstavlja oštru kritiku kompanije Halibarton i optužio administraciju predsednika Buša da je ignorisala taj problem.

“ Politièari u ovoj administraciji izgleda da ne brinu o traèenju sredstava, i o malverzacijama i zloupotebi, koje izbijaju na videlo. ”

Funkcioneri Pentagona, koji su prisustvovali kongresnom pretresu, tvrde da se vrši stroga kontrola tih sredstava. Finansijski direktor Pentagona, Dov Zakheim, naveo je da su upravo funkcioneri Pentagona otkrili i prijavili nepravilnosti u vezi sa kompanijom Halibarton, i da æe biti preduzete odgovarajuæe kaznene mere. Uopšte uzevši, Zakheim je branio rad veæine preduzimaèa. “ Rad preduzimaèa u Iraku nije savršen, ali niji ni užasno slab.”

Odgovarajuæi na pitanja zakonodavaca, Zakheim i drugi funkcioneri Pentagona su, kako je reèeno, postojano demantovali da je ranija poslovna veza potpredsednika Èejnija sa Halibartonom igrala bilo kakvu ulogu u dodeljivanju ugovora toj kompaniji i njenim filijalama.

XS
SM
MD
LG