Linkovi

Roboti æe možda graditi kuæe - 2004-03-12


U poslednje vreme sve èešæe se govori o robotima. Nekoliko pronalazaèa došlo je na sledeæu ideju: ako veæ postoje hidrauliène pumpe koje mogu pod pritiskom da dostavljaju teèni beton i ako postoje kompjuteri koji mogu precizno da usmeravaju brizgalicu, onda bi bilo moguæe napraviti takvu mašinu koja bi, po precizno izradjenom programu, mogla da od betona izlije èitavu kuæu. Prema jednom od predloženih rešenja, brizgalica za beton bi, poput paste za zube, polagala sloj za slojem betona, dok bi ga dve lopatice, prièvršæene za brizgalicu izravnjavale. Prema reèima konstruktora, cilj je da se napravi mašina koja bi bila u stanju da u jednom danu, bez upotrebe ljudskih ruku, sagradi jednospratnu kuæu korisne površine od oko 200 kvadratnih metara. Robot bi izgledao kao portalna dizalica, koja bi se kretala po šinama, a sa èijeg mosta bi visile brizgalica za beton i robotska ruka za automatsko postavljanje plafonskih i prozorskih greda. Kuæa izgradjena samo od betona možda ne bi bila baš privlaèna, ali uz pomoæ savremenih materijala za izolaciju i estetsku dekoraciju, mogla bi da postane mnogo udobnija. Konstruktori se nadaju da æe prvi robot za izgradnju kuæa biti isproban veæ iduæe godine. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG