Linkovi

Robot-prevodilac pomaže turistima - 2004-03-09


Putnici na tokijskom aerodromu Narita uskoro æe moæi da unajmljuju robote-prevodioce koji æe im pomagati u sporazumevanju sa osobljem. Firma Nipon elektrik kompani je u svoje male robote za zabavu ugradila tehnologiju za prevod govornog jezika, kakva se upotrebljava u nekim džepnim kompjuterima. Roboti nazvani Papero - što je skraæenica od ”partnerski personalni robot“ - imaju elektronske uèi i uši, i u stanju su da razumeju i izgovaraju èak i kolokvijalizme, odnosno svakodnevni govor koji ponekad nije isti kao književni jezik. Ugradjeni reènik sadrži oko 50 hiljada japanskih i oko 25 hiljada engleskih reèi, povezanih sa putovanjem i turizmom. Drugim reèima, putnici æe moæi da se obraæaju paperu na engleskom, a on æe skoro trenutno prevoditi na japanski. Konstruktori kažu da su se posebno potrudili da njegov elektronski sintetièki glas što više lièi na ljudski. Osim ovoga, svaki papero æe imati ugradjeni mobilni telefon, bežièni prikljuèak za internet i mape aerodroma i lokalnog podruèja. Razvoj softvera za prepoznavanje i oponašanje ljudskog govora dostigao je dovoljno visok nivo da više nije potrebno da se kompjuter najpre navikne na govor osobe koja mu se obraæa. Oèekuje se da æe papero prevodioci dobiti posao na tokijskom aerodromu veæ krajem ove godine. Adresu za više informacija naæi æete na našem sajtu, voanews.com/serbian. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG