Linkovi

Pretres o obaveštajnim podacima o Iraku - 2004-03-09


Demokratski senator is Masaèusetsa, Ted Kenedi, upitao je Teneta da li je zatražio objašnjenje funkcionera administracije kada su tvrdili da režim bivšeg predsednika Sadama Huseina predstavlja veæu opasnost nego što je to CIA saopštila. Kada vidite da su podaci koje ste izneli pogrešno protumaèeni i jednostrano predstavljeni od strane najviših vlasti, u kom trenutku kažete ne, upitao je senator Kenedi:

“ Ne mogu da vam kažem kakva je bila moja akcija i šta sam ili nisam uradio, sem da ukažem da morate imati poverenja u to da sam, kada bih bio uveren da je neko pogrešno interpretirao obaveštajne podatke, upozorio na to. Ali ja to ne èinim u javnosti. ”

U svom iskazu pred senatskim odborom za pitanja oružanih snaga, Tenet je rekao da ne veruje da je administracija manipulisala podacima da bi ušla u rat, kao što mnoge demokrate tvrde. Tenetu se pridružio direktor Obaveštajne agencije u Sekretarijatu za odbranu, viceadmiral Lovel Džakobi. Pod ispitivanjem senatora Elizabet Dole, republikanke iz Severne Karoline, obojica su demantovala da je izvršen pritisak na njih da doteraju obaveštajne podatke:

Na njeno pitanje da li je i jedan od njih bio izložen pritisku da dotera obaveštajne podatke pre rata u Iraku obojica su odgovorila odreèno.

Administracija je navela iraèko oružje masovnog uništenja kao glavni razlog ulaska u rat, mada takvo oružje nije pronadjeno. Bivši amerièki vojni inspektor, Dejvid Kej, u iskazu pred istim odborom u januaru, okrivio je obavještajnu službu za razlog zbog koga to oružje nije pronadjeno. Tenet je branio analitièare u Sekretarijatu za odbranu i rekao da je prerano donositi zakljuèak o taènosti obaveštajnih podataka kojima se raspolagalo uoèi rata. Jedan amerièki tim nastavlja da traga za oružjem u Iraku. Upitan o sadašnjoj situaciji u Iraku, Tenet je rekao da su amerièke trupe i vojnici koalicije sve èešæe izloženi napadima pobunjenièkih elemenata, koji su rešeni da poremente prenos vlasti na lokalnu upravu. On je rekao da izgleda da su napadi delo ostataka režima bivšeg lidera Sadama Huseina, ukljuèujuæi stranèke funkcionere, vojne obaveštajne i bezbednosne funkcionere.

“Njihov cilj je jasan: da inspirišu pobunu islamskih ekstremista , koja bi ugrozila koalicione snage i onemoguæila dugoroèan proces izgradnje demokratskih institucija i uprave u Iraku. Oni se nadaju da æe uspostaviti enklavu sliènu Talibanu u srcu iraèke oblasti u kojoj žive suniti ,koja bi služila kao skrovište za borce džihada. ”

Na kraju javne rasprave, odbor za oružane snage nastavio je diskusiju iza zatvorenih vrata sa direktorom Tenetom o poverljivim pitanjima.

XS
SM
MD
LG