Linkovi

Na redu je raspodela ministarstava - 2004-03-08


Visoki funkcioner DPS Miodrag Vukoviæ rekao je da i Srbija i Crna Gora sada insistiraju da se poštuje Ustavna povelja, prema kojoj treba podijeliti dva najznaèajnija ministarstva:

’’Crna Gora ne bi trebalo da ima ništa protiv da ministartvo inostranih poslova pripadne Srbiji, a da onda ministarstvo odbrane pripadne Crnoj Gori. I predsjednik parlamenta g. Krivokapiæ je rekao da bi trebalo da mi imamo ministarstvo odbrane da bi ubrzali reforme u vojsci, a možda i da pokušamo da vidimo da li je oportuno, prihvatljivo i u skladu sa Ustavnom poveljom da se èak se formira u jednoj i u drugoj državi ministarstvo odbrane, kao posebni upravni organi. Bilo koje od ova dva ministarstva, (ako Srbija ostane pri svom zahtjevu da ta podjela bude u skladu sa Ustavnom poveljom), ako se podjele izmeðu država èlanica, onda, u toj situaciji, Crna Gora bi morala, pošto se Srbija odrièe jednog ministarstva u skladu sa Poveljom, da se odrekne jednog od dva ministarstva koja sada pokriva i da se uspostavi personalni balans tri-tri’’.

Prema rijeèima Vukoviæa, razgovori predstavnika dvije vlade otvoriæe pitanja personalne strukture Savjeta ministara, njegovog trajanja, racionalnosti i svrsishodnosti.

A potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Brajoviæ saopštio je da æe se o personalnom sastavu Savjeta ministara razgovarati nakon što koalicioni partneri u Crnoj Gori usaglase kadrovska rješenja:

’’SDP æe se zalagati za one resore i kadrovska rješenja koji æe najviše biti u funkciji uspjeha predstojeæeg referenduma. Naš stav je da ne treba iæi u Beograd dok se sa svojim koalicionim partnerom u Podgorici ne dogovorimo o svim ovim pitanjima’’.

Manjem partneru iz vladajuæe crnogorske koalicije, SDP-u, inaèe, pripada mjesto ministra za unutrašnje ekonomske odnose koje pokriva predstavnik te stranke Amir Nurkoviæ.

XS
SM
MD
LG