Linkovi

Neprijatelji iraèke slobode - 2004-03-05


Drugog ovog meseca, u teroristièkim napadima u Karbali i Bagdadu, poginulo je više od stotinu Iraèana i hodoèasnika, dok su stotine ranjene. Skoro svi ubijeni i ranjeni su bili šiiti, koji su se u velikom broju okupili da proslave AŠURU, najsvetiji praznik šiitskih muslimana. ... Britanski sekretar za inostrane poslove, Džek Stro, rekao je da vreme napada nije bilo sluèajno :

” Oba napada su izvršena na dan proslave i posveæenosti veri šiitske zajednice, ali istovremeno i samo dan pošto je iz Iraka došla dobra vest o sporazumu o prelaznom Ustavu, kojim se omoguæava okonèanje koalicione okupacije krajem juna, i poèetak predstavnièke, demokratske vlade u Iraku. “

Planovi za takve napade objašnjeni su u pismu, koje je pronadjeno poèetkom godine, i za koje se smatra da potièe od jordanskog terorista, Abu Musaba al - Zarkavija, povezanog sa al - Kaidom. U pismu je navedeno da bi jedini naèin da teroristi spreèe Iraèane da krenu ka demokratskom društvu bio da se izazove verski rat izmeðu šiita i sunita. ... Ali, taj plan neæe uroditi plodom. Èlan iraèkog Vladajuæeg saveta, Adnan Paèaèi, rekao je da Iraèani : ” neæe dozvoliti neprijateljima Iraka da oslabe t zemlju : ”

” Jednoglasno smo usvojili privremeni ustav koji izmeðu ostalog sadrži i povelju o pravima, što predstavlja presedan za ovaj deo sveta. “

Privremenim Ustavom se obezbeðuje okvir za demokratski Irak, zaštitu slobode govora, slobode veroispovesti, i drugih prava. U tom dokumentu se takodje navodi da æe biti zaštiæena prava žena i pripadnika manjina. Uprkos napadima iraèkih neprijatelja, kako je rekao funkcioner Koalicionih privremenih vlasti, Den Senor, ”proces prenosa suvereniteta iraèkom narodu neæe biti odložen.“

XS
SM
MD
LG