Linkovi

Nemaèki kancelar u poseti Sjedinjenim Državama - 2004-03-04


Nemaèki kancelar, Gerhard Šreder, nedavno se sastao sa amerièkim predsednikom, Džordžom Bušom, u Beloj kuæi. Obojica su potvrdila da je osnova amerièko - nemaèkih odnosa i dalje zajednièka privrženost demokratiji, vladavini prava i ekonomskim moguænostima, koje obezbeðuju slobodna i otvorena tržišta. Kancelar Šreder je naglasio da ta privrženost obuhvata i Irak i Avganistan:

”Obe zemlje su zainteresovane da se u Iraku uspostave stabilnost i demokratija. Nemaèka igra važnu u logu u Avganistanu, i to je naš doprinos. Takoðe doprinosimo borbi protiv meðunarodnog terorizma, i nameravamo da nastavimo sa tim.“

Buš i Šreder su obeæali snažnija nastojanja za uspostavljanje bezbednosti u Avganistanu, proširenjem Meðunarodnih snaga NATO-a za održanje bezbednosti. Takoðe se nadaju da æe novim sporazumom, postignutim u januaru, o novom Ustavu za Avganistan, biti uspostavljene osnove za slobodne i praviène izbore, koji treba da se održe 24. juna ove godine. Buš i Šreder su takoðe potvrdili rešenost da se ostvari ideja o koegzistenciji dve države - Izraela i Palestine, u miru i bezbednosti. Predsednik Buš je rekao da niko ne bi trebalo da sumnja da su narodi arapskih zemalja sposobni da razviju demokratske vlade :

”Smatram da je sloboda neotuðivo pravo svakog pojedinca, i da uz odgovarajuæe strukture i institucije, narod može da samoupravlja. A samouprava na Bliskom istoku, zasnovana na slobodi i demokratiji, doprineæe mirnijem svetu. Moramo da dalje razvijemo te tradicije da bismo izmenili ukorenjeno nasilje, strah, i nezadovoljstvo, koji su proširili teror na Bliskom istoku.“

U prošlosti je dolazilo do razmimoilažnja u stavovima Sjedinjenih Država i Nemaèke. Medjutim, predsednik Buš je rekao : ”Obojica smo rešeni da zaboravimo na razlike i krenemo napred. Nemaèka je važna zemlja. A za Ameriku je velikog znaèaja da održi dobre odnose sa Evropom.“

XS
SM
MD
LG