Linkovi

Ponovo prièe o fuziji u èaši vode - 2004-03-03


Grupa nauènika sa tri amerièka i jednog ruskog nauènog instituta ponovo tvrdi da je uspela da proizvede atomsku fuziju u èaši vode, obnavljajuæi nade u otkriæe revolucionarnog novog izvora jeftine energije, ali i kritike sumnjièavih. Nauènici kažu da su, bombardujuæi malu kolièinu jednog rastvora ultrazvuènim talasima, uspeli da takvom brzinom i silinom sabiju mikronski sitne mehuriæe deuterisane acetonske pare da je došlo do fuzije nekoliko atoma vodonika. Temperatura u mehuriæima dostigla je nekoliko miliona stepeni, uz dodatno oslobadjanje svetlosne energije. Ako se bude pokazalo da ovaj eksperiment može da se ponovi sa veæom kolièinom atoma vodonika, to bi moglo da oznaèi revoluciju u energetici. Do sada fuzija je mogla da se proizvede samo u ogromnim, skupim nuklearnim reaktorima, uz korišæenje supersnažnih elektromagneta za održavanje vrele plazme. Ako bi ova druga, takozvana sonofuzija, postala moguæa, dobio bi se neiscrpni izvor jeftine energije. Raniji eksperiment, sproveden pre dve godine, dao je sliène rezultate ali su oni dovedeni u pitanje jer su dokazivani merenjima manje preciznih isntrumenata. U medjuvremenu, konstruisani su precizniji aparati, pa nauènici kažu da su merenja znatno ubedljivija. Eksperiment je sproveden u Nacionalnoj laboratoriji u Ouk Ridžu, u Tenesiju. Narednih dana oèekuju se reakcije struènjaka iz ove oblasti (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG