Linkovi

Smrt jednog teroriste - 2004-03-02


Abu Mohamed Hamza bio je struènjak za eksplozive, i radio je za teroristu Abua Musaba Zarkavija, koji je bio povezan sa al - Kaidom. Hamza je u meðuvremenu ubijen. ... Koalicioni vojnici su delili pamflete. Kada su pokucali na vrata jedne od zgrada, neko je u unutrašnjosti kuæe poèeo da puca. Vojnici su uzvratili na vatru kojom prilikom je Hamza ubijen. Unutar kuæe, vojnici su pronašli prsluk za bombaša - samoubicu, u koji su bili postavljeni plastièni eksploziv, metalne kuglice, upaljaèi, detonator i ruèna granata. Koalicioni vojnici su takoðe pronašli kofere sa žicama, baterijama, i još nekim delovima koji se koriste u sastavljanju bombi. Zamenik direktora za koalicione operacije, general Mark Kimit, izjavio je da su u blizini pronaðeni još neki materijali povezani sa terorizmom :

” Izvan kuæe je pronaðena burad od natrijumnitrata, sanduci sa natpisom na ruskoj æirilici, kese sa natrijumnitratom, i još neki nepoznati materijal. Naši struènjaci za eksploziv su uzeli uzorke, i trenutno se ispituju. “

Istovremeno, rekao je general Kimit, zatvorena su još trojica iraèkih terorista :

” Koalicija nastavlja sprovoðenje ofanzivnih operacija da bi ubila ili zarobila sve protivnike koalicije, i neprijatelje iraèkog naroda. Te operacije takoðe imaju za cilj da se prikupe obaveštajni podaci za buduæe zadatke, i da uvere narod Iraka u našu rešenost da uspostavimo bezbednu i sigurnu atmosferu. “

Kaolicionim snagama u Habaniji i širom Iraka pomaže iraèka policija. ” Kraj prethodnog režima uzrokovao je raspad svih institucija, ” rekao je predstavnik iraèke policije, Rahman Mušaver, amerièkom listu Krišèn Sajens Monitor. ” I otada, policija nosi veliki teret na ramenima, jer mora da zaštiti narod u sopstvenoj zemlji. “

XS
SM
MD
LG