Linkovi

Radar velièine novèiæa - 2004-03-02


Nauènici Kalifornijskog instituta za tehnologiju uspeli su da sagrade radar neverovatno malih dimenzija - jedva nešto veæi od novèiæa od jednog penija. Na èipu se nalaze svi delovi radara - izvor energije, elektronska kola za procesovanje signala, pa èak i osam minijaturnih antena. Naravno, te antene se ne pokreæu, veæ elektronski usmeravaju i fokusiraju radarski snop. Dodatna prednost je u tome što fazno pomerene antene mogu da odbijaju neželjene signale i tako smanjuju ometanje od drugih uredjaja. Konstruktori kažu da bi ovaj radarski èip mogao da se proizvodi jeftinom, takozvanom litografskom metodom, i da bi u masovnoj proizvodnji koštao svega nekoliko dolara. S obzirom na to da je radar u stvari primopredajnik, novi èip može da se koristi i kao komunikacioni uredjaj. E, tu se sada pojavljuje glavni ”štos.“ Èip može najpre da radi kao radar, pretražujuæi prostor za odredjenim objektom. U trenutku kada ga uoèi, menja funkciju i poèinje da radi kao primopredajnik, uspostavljajuæi komunikaciju sa istim èipom u drugom objektu. Lako je zamisliti koliko bi ove osobine mogle da budu korisne, na primer, u spreèavanju sudara izmedju vozila. Radarski èip radi na frekvenciji od 24 gigaherca. A kako je amerièka Federalna komisija za telekomunikacije nedavno odobrila podruèje izmedju 22 i 29 gigaherca za radarske sisteme na vozilima, jasno je gde bi novi èip uskoro mogao da nadje primenu. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG