Linkovi

Film ”Stradanje Hristovo“ - 2004-02-29


"THE PASSION OF THE CHRIST" ili ”Stradanje Hristovo,“ film o poslednjih 12 sati života Isusa Hista, režirao je Mel Gibson i sa Benediktom Ficdžeraldom u scenario pretoèio èetiri Jevanðelja i Dela Apostolska. Italijanska glumica Monika Beluèi tumaèi Mariju Magdalenu, rumunska glumica Maja Morgenstern tumaèi Mariju, dok Isusa Hrista igra Džejms Kaviezel. Ktaolik kao i reditelj Mel Gibson, Kaviezel kaže da je ova uloga bila zahtevna u svakom smislu -- i fizièki i emotivno i duhovno: “Prošao sam kroz nešto što se ne može opisati reèima, ali je po malo od svega, i od raja i od pakla. Uloga me je odvela tamo gde je trebalo da budem i prihvatio sam je kao veliku èast”.

Film ”Stradanje Hristovo“ kompletnio je uradjen na mrtvim jezicima: aramejskom - kojim su govorili Jevreji u tada rimskoj provinciji Judeji, i latinskom - kojim su govorili Rimljani i koji je bio zvanièni jezik tog regiiona. Mel Gibson je prvobitno planirao da film objavi bez titlova, kako bi publika mogla nesmetano da prti radnju, a sa tim stavom se slaže i Monika Beluèi:

“Mislim da ovaj film zamišljen kao nemi film, jer su slike toliko jake da æe se radnja zaista razuimeti samo iz njih. Reèi dolaze naknadno”.

Neke jevrejske organizacije protestovale su i pre premijere da film može da podstakne anti-semitsko raspoloženje. Rumunska glumica Maja Morganstern, koja tumaèi Mariju, Hristovu majku, je Jevrejka i kaže da je Gibson pod njenim sugestijama uneo neke izmene u film.

Gibson je taèno znao šta želi, a njegovo poznavanje istorije je ogromno. Ja sam mu prenela svoje vidjenje istorije iz perspektive umetnika, ne u vidu lekcija, veæ u vidu emocija i rešavanja odredjenih scena. Verovao mi je, a i svima u našoj ekipi, poštovao je naš umetnièki integritet i dozvolio nam je da uèestvujemo u stvaralèkom procesu.

Gibson je film finansirao sam, taènije u produkciju, post-produkciju i distribuciju uložio je svojih 27 miliona dolara, zato što ni jedna kompanija nije želela da prihvati rizik i osude jevrejskih organizacija. Najdiskutabilnija scena je osuda Hrista i uzvik mase Jevreja Pontiju Pilatu: ”Raspni ga, raspni!“ i ”Krv njegova na nas i na decu našu!“. Suoèen sa pretnjom kompanija da èak neæe prihvatiti distribuciju filma, Gibson je napravio jedini ustupak: reèenicu ”Krv njegova na nas i na decu našu!“ nije izbacio iz filma, ali je nije titlovao na engleski. Reèenica je ostala u filmu, ali na aramejskom. Po opštoj oceni, scene Hristovog raspeæa izuzetno su nasilne i krvave, ali sudeæi po oceni gledalaca, sve su u funkciji filma. Gledaoci Hrišæani film ocenjuju kao vernu interpretaciju èetiri Jevanðelja i potvrdu vere i zalaganja za mir i oproštaj. Evo šta kaže tumaè glavne uloge Džejms Kaviezel.

“Ukoliko ste zaista vernik, progoniæe vas. To je žrtva jer odanost veri mnogi ljudi ne razumeju i skloni su da je ismejavaju. U filmu se ne radi o tome ko je kriv za šta, radi se o tome da postoje dobri ljudi, loši ljudi i oni koje ništa ne zanima. Mi smo svi krivi za Hristovu smrt, o tome se radi u filmu“.

Film ”Stradanje Hristovo“ sminan je od 4. novembra 2002. do januara 2003. U Evropu dolazi projekcijom u Grèkoj, 27. februara.

XS
SM
MD
LG