Linkovi

Makedonija posle tragiène smrti Borisa Trajkovskog - 2004-02-29


Boris Trajkovski je pre tri godine odigrao presudnu ulogu u usvajanju mirovnog sporazuma sastavljenog pod pokroviteljstvom Severnoatlantskog saveza, kojim su obeæane veæe slobode albanskoj manjini i okonèano etnièko krvoproliæe. Predsednik Trajkovski, advokat koji je studirao teologiju u SAD, èvrsto je verovao da Makedonci i Albanci mogu da žive zajedno u miru. To potvrðuje i Nikolas Vajt, direktor za Balkan Medjunarodne krizne grupe u Briselu.

“Treba reæi i da je Trajkovski bio izabran za predsednika 1999, uz podršku i Makedonaca i Albanaca. To mu je naravno dalo oslonac kakav nisu imali drugi politièari, koje je izabrala samo jedna zajednica. Njegov naslednik æe sada moæi da se nada da æe imati istu vrstu legitimnosti.”

Predsednièki mandat Trajkovskog bi istekao krajem ove godine. U Makedoniji, predsednièki položaj je više ceremonijalne prirode nego izvršna vlast. Njegovi prijatelji kažu da Trajkovski još nije bio doneo odluku da li æe da se kandiduje za drugi mandat, ali je verovatno da bi to uèinio. Vladajuæa koalicija Makedonaca i Albanaca æe navodno dati prednost jednom vladinom kandidatu na predsednièkim izborima, koji moraju da se održe za 40 dana. Ljubica Acevska, dugogodišnji prijatelj predsednika Trajkovskog i bivša ambasadorka Makedonije u SAD, jedna je od analitièara koji ne oèekuju politièku nestabilnost nakon ove tragedije.

“Moramo gledati prema buduænosti, prema zajednièkom radu, da bismo mogli brže da stignemo do Evropske unije, do Severnoatlantskog saveza.”

Trajkovski je poginuo istog dana kada je predsednik njegove vlade zvanièno podneo Evropskoj uniji prijavu Makedonije za uèlanjenje. Podnošenje te prijave je prvi korak u procesu koji bi mogao da traje godinama. Nikolas Vajt podseæa da je Trajkovski u velikoj meri doprineo nedavnom meðunacionalnom pomirenju - nakon šestomeseène pobune albanskih buntovnika koji su pre tri godine tražili veæa prava.

“Sada, na primer, imamo Univerzitet u Tetovu koji je legalizovan posle mnogo godina. To je bila velika stvar, a legalizovan je zahvaljujuæi predsedniku Sobranja Ljubèu Jordanovskom, koji æe sada biti vršilac dužnosti predsednika. Albanski jezik se sada koristi kao službeni jezik u Sobranju i na liènim dokumentima. Ako se Albanci koji žive u Makedoniji osvrnu oko sebe i zapitaju da li je to njihova zemlja, svatiæe da je sada svakako mnogo više njihova, nego što je to bila pre tri godine.”

Predsednik Boris Trajkovski je ostavio za sobom suprugu i dvoje dece.

XS
SM
MD
LG