Linkovi

Buš o oružju za masovno uništenje - 2004-02-23


SAD su predložile seriju koraka koji bi trebali da ojaèaju napore da se spreèi širenje oružja za masovno uništenje, zbog bojazni da bi hemijsko, biološko ili nuklearno oružje moglo da padne u ruke terorista ili odmetnièkih režima, što bi moglo da naudi SAD i drugim zemljama. Takvo oružje, ukazuje predsednik Džordž Buš, predstavlja ozbiljnu pretnju:

“Amerika se sa tom opasnošæu suoèava otvorenih oèiju i nesalomivom odluènošæu… Potrebni su najbolji obaveštajni podaci da bi se pobedilo u ratu protiv terorizma i da bi se zaustavilo širenje (nuklearnih materijala). Iz tog razloga mi popravljamo i prilagoðavamo naše obaveštajne sposobnosti (kako bi se suoèili) sa novim pretnjama. Mi koristimo sva raspoživa diplomatska sredstva kako bi se suprotstavili režimima koji razvijaju (takvo) smrtonosno oružje. Mi saraðujemo sa više od deset država, u sklopu Inicijative za kontrolu širenja takvih materija, kako bi spreèili prenos opasnih materijala kopnom, morem ili vazduhom.”

SAD vrlo aktivno rade i na otkrivanju lica koja na crnoj berzi prodaju opremu i znanje u vezi sa oružjem za masovno uništenje. Upravo se eliminiše mreža na èijem èelu se nalazio Abdul Kadir Kan, otac pakistanske atomske bombe. Ta mreža je imala operativce u Maleziji, kao i u brojnim zemljama Evrope, Bliskog istoka i Afrike. Kadir Kan i njegovi saradnici prodali su znanje i tehnologiju za proizvodnju nuklearnog oružja Libiji, Iranu i Severnoj Koreji. Predsednik Buš napominje da je to je samo jedan od primera, zašto druge zemlje treba da reaguju:

«Prošle jeseni, u UN, predložio sam Savetu bezbednosti da izglasa novu rezoluciju na osnovu koje bi sve države morale da krivièno regulišu širenje opasnih materijala, zavedu stroga izvozna pravila i da obezbede osetljive materijale na svojim teritorijama. Ja poziva Savet bezbednosti da tu rezoluciju brzo usvoji.”

Predsednik Buš napominje da æe SAD “biti neumorne u odbrani slobodnih država, kao i da æe ispuniti teške zahteve koje pred njih postavlja ovo opasno doba.”

XS
SM
MD
LG