Linkovi

Pentagon o trgovini ljudima - 2004-02-21


U memorandumu zamenika amerièkog sekretara za odbranu, Pola Vulfovica, izlažu se okviri nove stroge politike netolerancije. Navodi se da se trgovina belim robljem ni na koji naèin neæe olakšavati delovanjem pripadnika vojnih snaga, civilnih službenika Sekretarijta za odbranu ili zaposlenih u Pentagonu na odreðeno vreme. O memorandumu koji ima datum 30. januar, prvi put je izvešteno ove nedelje u listu “Armi tajms”, a potom ga je dobio i Glas Amerike. Memorandum je propraæen spiskom glavnih ciljeva Sekretarijata za odbranu u borbi protiv trgovine belim robljem, meðu kojima je i poduèavanje svih pripadnika oružanih snaga i civila zaposlenih u vojnim službama u inostranstvu, o - kako se istièe - “zlu trafikinga”. Takodje se traži da komandanti pojaèaju napore da pohvataju one koji trguju seksom u barovima i noænim lokalima u koje navraæaju pripadnici vojske. Osim toga, tim dokumentom se traži da se u poslovne ugovore u inostranstvu unesu klauzule protiv trgovine belim robljem i predvide kazne, da bi se zabranila sva dejstva potpisnika ugovora kojima se podstièe trgovina belim robljem. Funkcioneri u Sekretarijatu za odbranu demantuju da se Vulfovicovim memorandumom nagoveštava da unutar amerièke vojne zajednice postoji problem trafikinga. Umesto toga, tvrdi se da je taj dokument nastavak prošlogodišnje direktive o nacionalnoj bezbednosti, koju je izdao predsednik Buš - kojom se uspostavlja amerièka politika rigorozne borbe sa globalnim problemom trgovine belim robljem. Evo šta o tome kaže predstavnica Pentagona, kapetan korvete Džejn Kembel.

“Namera je da se osigura da pripadnici naših oružanih snaga u inostranstvu budu obuèeni i disciplinovani u pogledu trafikinga i da specifièno prijave odgovarajuæim lokalnim vlastima sva zapažanja koja bi mogla da imaju veze sa trgovinom belim robljem.”

Memorandum je objavljen nakon dva izveštaja generalnog tužioca Sekretarijata za odbranu, koji je istraživao moguæu delatnost amerièkih vojnika, koja bi mogla da podstièe trgovinu belim robljem u Južnoj Koreji, kao i u Bosni i na Kosovu. U prvom izveštaju, sastavljenom u julu prošle godine, navodi se da su ustanovljeni - kako se istièe - “neki nedostaci” u nastojanjima Sekretrijata za odbranu da suzbije trgovinu belim robljem u Južnoj Koreji. U drugom izveštaju, objavljenom u decembru prošle godine, ukazuje se na “zanemarljive dokaze” da pripadnici amerièkih oružanih snaga na Balkanu poseæuju prostitutke ili se bave drugim aktivnostima koje pospešuju trafiking. U istom izveštaju se navodi da su islednici Pentgona èuli svedoèenje u kojem se navodi da su afrièki, pakistanski, rumunski i ruski vojnici - kako se tvrdi - “najveæi prestupnici” u pogledu trgovine belim robljem. U tom izveštaju se traži od sekretara za odbranu, Donalda Ramsfelda, da podrži nastojanja da se i NATO pridobije za borbu protiv trafikinga.

XS
SM
MD
LG