Linkovi

Princ Aleksandar Karadjordjeviæ o proslavi 200. godišnjice Prvog srpskog ustanka - 2004-02-14


A.K.: Taj datum obeležava formiranje moderne srpske države. To je bio važan dogadjaj koji je zacrtao novu eru u istoriji Srbije. Mada prvi ustanak nije ispuno sva oèekivanja u potpunosti, on je predstavljao veliki simbol za buduænost i proces nacionalnog budjenja. Moj predak Karadjordje bio je hrabar èovek i preduzeo je tu akciju.

B.M.: Kako se još planira obeležavnaje ovog prelomnog dogadjaja u srpskoj istoriji?

A.K.: Predivdja se niz sveèanosti, ukljuèujuæi prikazivanje specijalno snjimljenog filma o Kardjordju. Sreo sam se na Oplencu, u blizni kuæe u kojoj je Karadjordje živeo, sa glumcom koji tumaæi ulogu Karadjordja. Sliènost glumca Kardjordju je uverljiva i ponosim se tim poduhvatom.

B.M.: Predvidja se da æe obeležavanje postepene obnove srpske države trajati cele godine. Kakve druge sveèanosti se predvidjaju?

A.K.: Predvidjaju se sveèanosti na Oplencu, kod groba Karadjordja, kao i polaganje venca od strane srpskog patrijarha, gospodina Pavla. Zatim u æe biti odrèana i sveèanost u Orašcu, gde je izbio prvi srpski ustanak, a na kojoj æe uèestvovati predstavnici crkve, kao i vlasti. Obeležavanje ovog velikog dogadjaja dovodim u vezu sa sadašnjim nastojanjima Srbije da se reintegriše u Evropu i održi prijateljske odnose sa SAD. Želim da Srbija bude moderna i demokratska država, koja æe poštovati sve veroispovesti i etnièke grupe. Pored toga, moramo poraditi na obnovi privrede u æemu æemo, siguran sam, uspeti. Moja želja je takodje da se demokratija konsoliduje i da se otvore nova radna mesta. To je, po mome, od presudnog znaèaja. Možda bi takodje trebalo da obeležimo taj jubilej novim i snažnim podsticajima za obnovu privrede. Pored toga, moramo imati i politièku stabilnost, bez èega nema buduænosti.

XS
SM
MD
LG