Linkovi

Pentagon zauzima oprezniji stav - 2004-02-11


Sada, on i drugi visoki zvaniènici Pentagona izgleda zauzimaju oprezniji stav o procenama amerièkih obaveštajnih podataka. Više detalja prenosi izveštaè Glasa Amerike iz Pentagona, Aleks Belida.

U razgovoru sa novinarima uoèi rata sa Irakom, sekretar za odbranu Donald Ramsfeld izjavio je bez ustezanja da snage Sadama Huseina raspolažu hemijskim i biološkim oružjem. On je takodje tada nagovestio da su lokacije na kojima se nalazi to oružje pod pažljivom prismotrom.

«Sadam tvrdi da nema hemijsko ili biološko oružje , ali mi znamo da on nastavlja da ga sakriva, premeštajuæi ga na razlièite lokacije svakih 12 do 24 sata, i postavlja ga u naseljena mesta».

Takvo oružje još uvek nije pronadjeno u Iraku, ni više meseci nakon što su koalicione snage uhapsile Sadama Huseina i poèele da istražuju mesta na kojima bi moglo da bude uskladišteno oružje za masovno uništenje. Bivši šef inspektorskog tima za oružje, Dejvid Kej, izjavio je nedavno da on sada veruje da u Iraku i nije bilo veæih zaliha hemijskog i biološkog oružja. Zvaniènici Sjedinjenih Država sada ispituju šta je moglo da krene loše u procesu prikupljanja i prenošenja obaveštajnih podataka. Pojedini kritièari optužuju administraciju predsednika Buša da je možda manipulisala podacima koje je dobijala od obaveštajnih službi kako bi opravdala ulazak u rat. Te optužbe demantovali su viši zvaniènici. Medjutim, zvaniènici Pentagona, koji su u javnosti tvrdili da su sigurni u obaveštajne podatke, poèinju da priznaju da su imali sumnje u njih. Ramsfeld je to objasnio ovako:

«Ne mislim da su se odluke sa kojima smo naèelnik združenog generalštaba, Dik Majers, i ja bili suoèeni u poslednje tri godine, bazirale na potpuno savršenim informacijama».

Ramsfeld nije otvoreno izrazio žaljenje zbog sudbine obaveštajnih podataka o Iraku, ali je rekao da ga to ne èini baš sreænim. Sa svoje strane, general Majers konstatuje da proces prikupljanja obaveštajnih podataka nije savršen.

« To nije savršena veština, i nije savršena nauka», rekao je Majers.

Ali, izgleda da u Pentagonu provejava novi ton opreza kada o ovom pitanju. Takodje, zvaniènici u Bagdadu su ove nedelje vrlo brzo pripisali Al Kaidi pronadjeni dokument o planu za podsticanje medjuverskog nasilja u Iraku, ali su zvaniènici Pentagona odmah izneli rezerve u pogledu autentiènosti tog dokumenta. Ramsfeld je izjavio da nije video prevod dokumenta, koji bi mogao da bude važan kao podrška stavu administracije da Al Kaida deluje u Iraku.

« Nisam ga uopšte èitao, mi imamo hiljade i stotine zaposlenih koji su zaduženi za to».

Njegov odgovor otvara i pitanje o tome koliko detaljne informacije je Ramsfeld zahtevao o predratnim obaveštajnim podacima koje je primio iz Iraka i da li je proveravao njihovu taènost. Pojedini zvaniènici obaveštajnih službi izjavljivali su da su njihovi podaci o vojnim namerama Bagdada ukljuèivali upozorenja i nedoumice u tom pogledu. Medjutim, Ramsfeld i dalje izjavljuje da su informacije bile, prema njegovim reèima, široko podržane i da nisu bile dovodjene u sumnju.

XS
SM
MD
LG