Linkovi

12. februara 1999. amerièki Senat  oslobodio krivice predsednika Bila Klintona - 2004-02-10


12. februara 1999. amerièki Senat je oslobodio krivice predsednika Bila Klintona optuženog da je lagao pod sudskom zakletvom i ometao pravni postupak. Na osnovu tih taèaka optužnice Predstavnièki dom Kongresa je izglasao impièment predsednika Klintona, odnosno optužnicu kojom se predviða smenjivanje šefa Bele kuæe. Impièment je pokrenut zbog, kako je u tada navedeno, predsednik Klinton pokušao da prikrije svoju seksualnu aferu sa bivšom pripravnicom u Beloj kuæi, Monikom Luinski. Poèevši od sedmog januara 1999. Senat je shodno svojim ustavnim ovlašæenjima održao suðenje o impièmentu na kojem je predsedavao glavni sudija amerièkog Vrhovnog suda Vilijam Renkvist. Nakon 21-dnevnog suðenja, 100 èlanova Senata glasalo je o obe taèke optužnice. Smenjivanje predsednika iziskuje dvotreæinsku veæinu, odnosno 67 glasova. No, ni polovina senatora nije glasala za uklanjanje Bila Klintona sa predsednièkog položaja. Sudija Vilijem Renkvist je objavio rezultate glasanja:

“Predsedavajuæi suda nareðuje da presuda Senata bude zapisana na sledeæi naèin: Senat -- nakon suðenja predsedniku Sjedinjenih Amerièkih DržavaVilijamu Džefersonu Klintonu, po osnovi dve taèke optužnice Predstavnièkog doma Kongresa za smenjivanje sa položaja, a u odsustvu dvotreæinskog proglašenja krivice -- Vilijama Džefersona Klintona oslobaða krivice po navedenim taèkama.”

Pored Klintona, jedini amerièki presednik koji prošao proceduru impièmenta bio je Endru Džonson 1868. godine. Senat je i tada predsednika oslobodio krivice.

XS
SM
MD
LG