Linkovi

Buka rasteruje gradonosne oblake - 2004-02-09


Amerièki i drugi proizvodjaèi automobila imaju veliki problem sa nevremenom. Ako se na gigantske fabrièke parking prostore, sa hiljadama novih automobila, sluèajno sruèi grad - štete su milionske. Firma Nisan sada je odluèila da svoja nova vozila zaštiti sistemom koji se odavno koristi za rasterivanje gradonosnih oblaka nad poljoprivrednim imanjima uz pomoæ buke. Pucnjava specijalnog topa šalje zvuène talase do visine od preko 15 hiljada metara koji spreèavaju formiranje leda. Uredjaj ima sopstveni radarski sistem koji osmatra pojavu uslova za stvaranje grada. Kada se aktivira, top puca svakih pet i po sekundi, a jaèina zvuka na površini zemlje iznosi 120 decibela, otprilike kao sirena za vazdušnu uzbunu. Pošto su topovi postavljeni na otvorenom prostoru, oni se obièno okružuju pakovanim senom kako bi se prigušilo horizontalno širenje buke. Struènjaci kažu da snažni udari vazdušnih talasa spreèavaju jonizaciju èestica prašine u visokim slojevima vazduha, kako one ne bi privlaèile molekule vode. Zanimljivo je da se za izazivanje gromoglasnih pucnjeva u topu koriste gasovi koji se koriste pri autogenom zavarivanju - kiseonik i acetilen. Tip puca vertikalno uvis stvarajuæi vazdušne talase koji se šire u obliku konusa. Prozivodjaè tvrdi da sistem pruža stopostotnu zaštitu u preèniku od oko jedan kilometar, odnosno na površini od otprilike 200 hektara. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG