Linkovi

Nemaèka neæe slati jedinice u Irak - 2004-02-07


Nemaèki ministar inostranih poslova, Joška Fišer, rekao je da Nemaèka neæe omesti amerièke planove da NATO rasporedi snage u Iraku. U govoru na dvo-dnevnoj meðunarodnoj konferenciji o bezbednosti, koja se održava u Minhenu, nemaèki ministar inostranih poslova, Joška Fišer, rekao je da Nemaèka neæe omesti NATO da preuzme širu ulogu u Iraku. No, dodao je da : ” je skeptièan ” što se tièe plana, i naveo da Nemaèka neæe slati jedinice u Irak. Po svemu sudeæi, ostali delegati NATO-a su podržali predlog amerièkog sekretara za odbranu, Donalda Ramsfelda, da NATO predvodi devet hiljada vojnika višenacionalnih stabilizacionih snaga u južnom i srednjem Iraku, kada se prvog jula ove godine suverenitet vrati iraèkom narodu. Višenacionalne snage su trenutno pod komandom Poljske. Generalni sekretar NATO-a, Jap de Hop Shefer, rekao je da zapadni vojni savez mora da se obaveže da æe ispunjavati ulogu u buduæem Iraku, ali je upozorio da æe upuæivanje vojnika morati da odobre Ujedinjene nacije. Ramsfeld je branio amerièku odluku za rat u Iraku i dodao je da je preventivna vojna akcija bila opravdana u svetu u kojem teror i širenje oružja za masovno uništenje predstavljaju potencijalnu pretnju hiljadama stanovnika. Sa tim se nisu svi složili. Fišer je istakao da Nemaèka, koja se protivila prošlo - godišnjoj akciji, koju su predvodile Sjedinjene Države, i dalje nije uverena da bi za rat u Iraku moglo da se naðe opravdanje. Do sada, na konferenciji koja se veèeras završava, nije bilo incidenata. Oko hiljadu i pet stotina lica je protestovalo ispred zgrade u kojoj se održava konferencija, ali policija je saopštila da su uèesnici pretežno miroljubivo demonstriralo.

XS
SM
MD
LG