Linkovi

Marsovsko vozilo Spirit ponovo radi - 2004-02-07


Amerièka agencija za aeronautiku i svemirska istraživanja - NASA - saopštila je da je marsovsko robotsko vozilo Spirit ponovo potpuno ispravno i da nastavlja da prikuplja nauène podatke. Pre dve nedelje problem sa ugradjenim kompjuterom pretio je da potpuno poremeti eksperiment traganja za vodom na Marsu. Izveštava saradnik nauène redakcije Glasa Amerike, Dejvid MekAlari.

Inženjeri Laboratorije za mlaznu propulziju, u Kaliforniji, rasteretili su preoptereæenu memoriju Spiritovog kompjutera, za koji kažu da je sada kao nov. Direktor misije Dženifer Trosper izjavila je da je posle višednevnih detaljnih provera sa Zemlje pouzdano utvrdjeno da programi u pomenutom kompjuteru nisu ošteæeni:

”Mislim da mogu da kažem, sa onoliko sigurnosti koliko se u ovom sluèaju može imati, da je naš pacijent potpuno ozdravio.“

Robotsko vozilo Spirit nastavilo je sada sa eksperimentima, oèistivši specijalnom èeliènom èetkicom prašinu sa jednog obližnjeg kamena èija površina æe biti zagrebana kako bi nauènici mogli da analiziraju njegov sastav. U medjuvremenu, identièno robotsko vozilo Oportjuniti, koje se spustilo na suprotnoj strani Marsa, preduzelo je prvu kratku vožnju ka obližnjem kamenitom platou, koji æe narednih dana biti predmet nauènih ispitivanja.

XS
SM
MD
LG