Linkovi

Trgovina ljudima - 2004-02-07


Prema amerièkom Državnom sekretarijatu, svake godine više od 800 hiljada lica, pretežno žena i dece, biva prebaèeno preko brojnih granica širom sveta, meðu kojima oko 20.000 uðe u Sjedinjene Države. Ova zemlja je èvrsto rešena da okonèa patnje patnje koje uzrokuje trgovina ljudima, bez obzira da li su žrtve naterane na prostituciju, prisilni rad, ili se deca teraju da postanu vojnici. Nedavna presuda i kazna izreèena u Okružnom sudu na Havajima, Kilu Suu Liju i njegovim sauèesnicima, oznaèava do sada najteži sluèaj trgovine ljudima u Sjedinjenim Državama. Poreklom Korejac, Li je bio vlasnik izrabljivaèke fabrike za izradu odeæe na amerièkom ostrvu Samoa. Li i njegovi potèinjeni su pretili, muèili glaðu, zatvarali i tukli, da bi držali u poslušnosti više od 200 Vijetnamaca i Kineza. Takoðe, sedam Teksašana je nedavno proglašeno krivim za držanje u pritvoru i silovanje Meksikanki dovedenih u Sjedinjene Države. Amerièki sekretar za pravosuðe, Džon Eškroft, rekao da “te presude predstavljaju više od jednostavnog kažnjavanja prekršilaca“.

“Ti zloèini prevazilaze zakonske okvire. Onu predstavljaju povredu ljudskog dostojanstva, i napad na naša suštinska uverenja. Zakoni naše zemlje su zasnovani na verovanju da je ljudski život nezamenljiv”.

Amerièki predsednik, Džordž Buš, naglasio je da borba protiv trgovine ljudima predstavlja najvažniji cilj Sjedinjenih Država.

“Zloupotreba i zlostavljanje najnedužnijih i najnezaštiæenijih sadrži izuzetno zlo. Žrtve seksualne zloupotrebe nemaju mnogo od života, pre nego što iskuse najgore - samo dno brutalnosti i ogromnog straha”.

Sjedinjene Države su izdvojile 50 miliona dolara za finansiranje organizacija koje spasavaju žene i decu od zloupotrebe. Sjedinjene Države su pooštrile zakone koji se odnose na hvatanje i kažnjavanju prekršilaca. Amerièki graðani mogu da budu odgovaraju za zloupotrebu i zlostavljanje èak i ako su zloèine poèinili van ove zemlje. ... Kako je predsednik Buš rekao, “trgovina ljudima sa bilo kakvom namerom ne sme da bude dozvoljena”.

XS
SM
MD
LG