Linkovi

Demokrate  razoèarane govorom direktora Centralne obaveštajne agencije - 2004-02-06


Demokrate u amerièkom Kongresu kritikuju direktora Centralne obaveštajne agencije, Džordža Teneta, zato što u govoru u Vašingtonu nije preuzeo odgovornost za netaène obaveštajne podatke o iraèkom oružju pre odlaska Sjedinjenih Država u rat u Iraku.

Demokrate su odmah posle govora saopštile da su razoèarane govorom direktora amerièke Centralne obaveštajne agencije, Džordža Teneta, u kojem je on branio rad svoje agencije, bez obzira na netaène obaveštajne podatke o iraèkom oružju. Meðu njima je i senator iz Severne Dakote, Bajron Dorgan:

”Gospodin Tenet je prema mom mišljenju propustio da prizna ono što naširoko priznaje cela zemlja, poèev od Dejvida Keja i drugih, da obaveštajna služba u pogledu Iraka nije bila uspešna.”

No, predsedavajuæi senatskog Odbora za obaveštajne delatnosti, republikanac Pet Roberts iz Kanzasa, priznajuæi odreðene netaènosti u obaveštajnim analizama, istièe da bi pažnja trebalo da se usmeri na reforme, a ne na krivicu.

”Ne verujem da je sada trenutak za napade na obaveštajnu službu zbog neèega što, barem ovom senatoru, izgleda kao greška ili propust svih obaveštajnih agencija. Zbog toga smatram da treba sprovesti odreðenu reformu sistema.“

Centralna obaveštajna agencija je pre poèetka rata optužila iraèkog predsednika Sadama Huseina da gomila hemijsko i biološko oružje i pokušava da se domogne nuklearnog. Posle šestomeseènog traganja, bivši šef amerièkih inspektora za oružje, Dejvid Kej, izjavio je proteklih dana u Kongresu da u Iraku nije pronaðeno nikakvo oružje i izrazio sumnju da æe ikada i biti otkriveno. Senatski Odbor za obaveštajne delatnosti okonèava sedmomeseènu istragu o obaveštajnim podacima o predratnom Iraku. Odbor je održao pretres iza zatvorenih vrata, na kojem je razmotren nacrt izveštaja i nada se da æe do kraja iduæeg meseca održi javne rasprave o rezultatima istrage. Senator Roberts je rekao da Odbor nije utvrdio da je na analitièare iz obaveštajnih službi vršen politièki pritisak pre invazije na Irak. Ipak, demokrate u tom Odboru izrazile su uverenje da je moguæe da je administracija predsednika Buša vršila pritisak na Centralnu obaveštajnu agenciju da pogrešno prikaže podatke - da bi se opravdao rat. ... Republikanski èlan Odbora za obaveštajne delatnosti, senator Džon Kajl iz Arizone, gnevan je zbog tvrdnji demokrata da su obaveštajni podaci uoblièavani tako da bi se opravdao rat.

”Smatram da bi bilo apsolutno pogrešno da bilo ko danas sugeriše da je sve bilo pogrešno i da je to bila greška predsednika Buša i, naravno, da se sugeriše da je na ovaj ili onaj naèin naše voðstvo zavelo amerièki narod da bi ga odvelo u rat. To bi bio apsolutni vrhunac neodgovornosti.“

Senatski Odbor za obaveštajne delatnosti treba ponovo da se sastane u èetvrtak.

XS
SM
MD
LG