Linkovi

Državni sekretarijat izražava zabrinutost zbog SPSa - 2004-02-06


“Poštujemo demokratske procese u Srbiji i razumijemo hitnu potrebu za konstituisanjem nove vlade Srbije. Ipak, izražavamo zabrinutost da bi nova vlada, podržana od Socijalistièke partije Srbije, bila nestabilna i nesposobna za efikasno voðenje Srbije u ispravnom smjeru”, objavio je Državni sekretarijat SAD, istièuæi da “Socijalistièku partiju još zvanièno predvodi Slobodan Miloševiæ, koji je odgovoran za neizreèivu patnju u regionu Balkana i koji je trenutno pritvoren u Hagu na osnovu optužbe o genocidu i drugim ratnim zloèinima”.

“Naši odnosi sa novom vladom Srbije zavisiæe od narednih koraka koje æe preduzimati”, saopšteno je iz Stejt Dipertmentu.

Vlada SAD, kako je reèeno, želi da Srbija doživi uspjeh i želi da pomogne Srbiji na putu ka evroatlanskim strukturama. “Oèekujemo od nove vlade ubrzanje ekonomskih i politièkih reformi, punu saradnju sa Meðunarodnim sudom za ratne zloèine, ukljuèujuæi privoðenje i transfer Ratka Mladiæa i drugih optuženika Hagu, i izgradnju pozitivnih odnosa u regionu jugoistoène Evrope”, navodi se u saopštenju amerièkog Državnog sekretaraijata.

XS
SM
MD
LG