Linkovi

U istraživaèkom centru Vudro Vilson održana konferencija o jaèanju saradnje na Balkanu - 2004-02-05


U okviru dogadjaja vezanih za Molitveni doruèak, u istraživaèkom centru Vudro Vilson održana je konferencija o jaèanju saradnje na Balkanu. Uèesnici razgovora bili su Vladimir Božoviæ, iz Koordinacionog Centra na Kosovu i Metohiji; Iljbor Usa, predsednik Komiteta za civilnu akciju za Kosovo; Milorad Pupovac, voða srpske poslanièke grupe u hrvatskom Saboru; Ahmed Hadžipašiæ, premijer bošnjaèko-hrvatske federacije BH i premijer RS, Dragan Mikereviæ.

Vladimir Božoviæ se založio za konstruktivni dijalog Srba i Albanaca: Kakva je perspektiva na Kosovu za mladog èoveka kao što sam ja?

”Smatram da ona leži u otvaranju dijaloga izmeðu Beograda i Prištine bez negativnih naslaga prošlosti. Razgovarao sam o tome sa Albancima i složili smo se da nam je perspektiva u evropskoj integraciji i da stremimo boljem životu za naše narode”.

O odluci srpskih poslanika u hrvatskom Saboru da podrže vladu HDZ-a, Milorad Pupovac je rekao:

“Hrvatskoj je potrebna politika koja svim njenim graðanima, bez obzira na poreklo i veru, obezbeðuje punopravan položaj i ulogu u politièkom životu. Nova vlada prihvata da srpska i druge manjine mogu da se zalažu za interese svoje zajednice i ujedno brane interese Hrvatske u celini“.

Politièko voðstvo tri naroda BiH uspešno izgraðuju meðusobno poverenje, rekao je premijer RS, Dragan Mikereviæ:

“Ono što krasi sadašnji milje u BH jeste veæi stepen poverenja izmeðu aktera na politièkoj sceni. Mi se nadamo da æe i naredni izbori doneti demokratiènije snage, što je bitno za izgradnju demokratskih institucija, jer samo takve mogu obezbediti stabilnost i entiteta i Bosne i Hercegovine kao nama zajednièke države”.

XS
SM
MD
LG