Linkovi

Ramsfeld o iraèkom oružju masovnog uništenja - 2004-02-04


Amerièki sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld, kategorièno je odbacio da je administracija predsednika Buša manipulisala obaveštajnim podacima o iraèkom oružju masovnog uništenja da bi ojaèala svoju tezu o potrebi vojne akcije da bi se zbacio sa vlastie iraèki lider Sadam Husein. Detaljnije u izveštaju dopisnika GA iz Pentagona, Aleksa Belide.

Izlazeæi pred javnost prvi put od kako je bivši šef amerièkih vojnih inspektora, Dejvid Kej, potvrdio da su amerièki obaveštajni podaci o iraèkim programima oružja, kako izgleda, bili pogrešni, Ramsfeld je snažno branio akcije Bušove administracije. U govoru pred senatskim odborom za pitanja oružanih snaga, Ramsfeld je rekao da uprkos izjavama Keja, on još nije spreman da potvrdi da Sadam Husein nije imao hemijsko ili biološko oružje. Ramsfeld je rekao da o tom pitanju nema definitivnog zakljuèka.

“Ono što znamo za sada ne potvrdjuje da je Sadam Husein imao, kako su to pokazivali obaveštajni podaci, ono što smo mi verovali da je on posedovao. Medjutim, nije dokazano ni suprotno.

Ramsfeld je zatim demantovao da je došlo do bilo kakvih manipulacija obaveštajnim podacima od strane administracije predsednika Buša da bi se opravdale vojne operacije protiv Iraka.

“ Nisam èuo ništa o tome, niti video.”

Ramsfeld je rekao da postoje brojne teorije o tome šta se dogodilo sa iraèkim oružjem masovnog uništenja - da je ono prebaèeno u druge zemlje, da je sakriveno negde u Iraku, da je uništeno ili da je postojanje takvog oružja bila proraèunata zamka Sadama i njegovih nauènika. Medjutim, on je rekao da nije verovatna opcija da Irak nije imao nikakvo oružje masovnog uništenja. Bez obzira na sve, rekao je Ramsfeld, predsednik Buš je doneo ispravnu odluku da napadne Irak.

“Ubedjen sam da je predsednik SAD uèinio pravu stvar u Iraku, u to nema sumnje.”

Ipak, ima i kritike akcija administracije, posebno od strane ;lanova Kongres Demokratske stranke, ukljuèujuæi senatora Edvarda Kenedija. On je izrazio zabrinutost da æe planovi administacije da sprovede istragu o propustima obaveštajne sluzbe u Iraku imati za cilj da okrive obaveštajne analitièare, a ne politièare.

”Mislim da je plan Bele kuæe da okrivi obaveštajne agencije za uspeh administracije u ratu u Iraku, a ne administraciju zbog toga ðto je manipulisala i netaèno predstavljala obaveštajne podatke. ”

Drugi èlanovi Kongresa izrazili su sliènu zabrinutost. Istraga koju je naložio predsednik Buš æe, kako se oèekuje, trajati više od godinu dana pre nego što bude završena. Zakljuèci te istrage æe verovatno verovatno biti objavljeni tek posle novembarskih predsednièkih izbora.

XS
SM
MD
LG