Linkovi

Amerièko - ruski odnosi - 2004-02-03


U središtu nedavnih razgovora ruskih zvaniènika i amerièkog državnog sekretara, Kolina Pauela, bila je saradnja Sjedinjenih Država i Rusije. Portparol amerièkog Državnog sekretarijata, Rièard Bauèer, izjavio je da su razgovori bili iskreni i da su obuhvatili širok spektar pitanja.

”Kolin Pauel je jasno rekao da u brojnim oblastima imamo stratešku saradnju sa Rusijom i takoðe, da je napredak ka uèvršæivanju demokratije u Rusiji i za nas strateško pitanje“.

Kolin Pauel je rekao da Rusi i Amerikanci dele temeljne principe demokratije i poštovanja ljudskih prava i da su zbog toga Sjedinjene Države zabrinute zbog “odreðenih tendencija u ruskoj domaæoj i inostranoj politici”. Upražnjavanje politièke moæi u Rusiji nije u potpunosti zasnovano na vladavini zakona. Ruski zvaniènici vrše pritisak na novinare. Ruske i promoskovske èeèenske snage bezbednosti i dalje teško krše ljudska prava u Èeèeniji, isto kao i èeèenski buntovnici. Državni sekretar Pauel je rekao da su i Sjedinjene Države i Rusija veoma zainteresovane za saradnju i suoèene sa brojnim istovetnim opasnostima. Rusija i Sjedinjene Države su saveznice u borbi protiv meðunarodnog terorizma i širenja oružja za masovno uništavanje. I Amerikanci i Rusi podjednako imaju korist od zajednièkih nastojanja da se suzbiju zarazne bolesti, zaštiti životna sredina i istraži svemir u mirnodopske svrhe. ”Put ka demokratskoj buduænosti nije ni direktan ni jednostavan”, rekao je Kolin Pauel, dodavši da je Rusija na tom putu postigla veliki napredak. “Kada se osvrnem na 30 godina koliko dolazim u Rusiju, mogu da kažem da smo u proteklih 15 godina videli zapažen prelazak na demokratski sistem vladavine, u kojem narod može da glasa i to slobodno. Zbog toga se uopšte ne brinem da bi u Rusiju mogli da se vrate stari dani Sovjetskog Saveza, daleko smo od toga“, rekao je Pauel, zakljuèivši da “amerièko prijateljstvo sa Rusijom i ruskim narodom neæe biti prekinuto”.

XS
SM
MD
LG