Linkovi

31. januara 1940. isplaæeno prvo socijalno osiguranje - 2004-02-02


31. januara 1940. Vlada SAD isplatila je Idi Mej Fuler 22 dolara i 50 centi za na osnovu prvog èeka za socijalno osiguranje. Zakon o socijalnom osiguranju donet je na inicijativu predsednika Frenklina Ruzvelta kako bi se starijim Amerikancima - od kojih su mnogi izgubili svu svoju uštedjevinu tokom velike krize 20-tih godina - omoguæilo da ne žive u strahu od siromaštva. Pomoæ od socijalnog osiguranja danas dobijaju desetine miliona Amerikanaca, od kojih su naki invalidi, a neki èlanovi porodica preminulih koji su godinama plaæali socijalno osiguranja. Socijalno osiguranje je postalo toliko važno, da se svaka inicijativa smanjivanja premije osiguranja - èak i u vreme najgorih kriza - smatra politièkim samoubistvom. Medjutim, sve više se vode debate o tome kakve izmene bi trebalo napraviti da bi se obezbedila sredstva za plaæanje premija sve veæem broju socijalnih osiguranika.

XS
SM
MD
LG