Linkovi

Digitalizovani novinari - 2004-01-30


Kandidate amerièke Demokratske stranke, koji putuju po zamlji nastojeæi da pridobiju glasaèe, prate èitave èete novinara. Ali ni izveštavanje o politièkim dogadjajima nije više kao što je nekada bilo. Umesto beležnica, kasetofona, malobrojnih telefona po pres centrima i najmanje dvoèlanih TV ekipa, današnji novinari su potpuno digitalizovani i uglavnom oslobodjeni žièanih veza. Osim obaveznog mobilnog telefona, proseèni izveštaè sada je opremljen leptop kompjuterom sa bežiènom internet vezom, preko koje je u neprestanom kontaktu sa redakcijom. Tonsko snimanje izjava na kasete, sa beskrajnim premotavanjem tamo-amo, kako biste našli baš onu reèenicu koju želite - otišlo je u istoriju. Prenosni digitalni uredjaj za snimanje zvuka pretvara svaki snimak u kompjuterski fajl, sa trenutnim pristupom bilo kom delu. U kompjuteru taj snimak može da se gotovo trenutno obradjuje, skraæuje, povezuje, a zatim bežièni putem, sa lica mesta, šalje u redakciju. Digitalni foto-aparati i video kamere, takodje pretvaraju snimke u paketiæe kompjuterskih kodova koji se lako ubacuju u kompjuter, obradjuju i šalju preko interneta. Sve ovo znatno olakšava posao i smanjuje troškove redakcijama koje više ne moraju da šalju višeèlane ekipe. Nezgoda je samo u tome što kompletna elektronska oprema za jednog izveštaèa može da bude teška èak 20 kilograma. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG