Linkovi

Majkl Djordjeviæ o odnosima dijaspore i Srbije - 2004-01-28


M.Ð.: Nažalost odnosi izmedju Srbije i dijaspore nisu dobri i nastavljaju da budu loši. Od 1944. godine, kada je Komunistièka partija preuzela vlast u Jugoslaviji, sve do danas, nažalost, moram da kažem, ti odnosi nisu uopšte krenuli napred. Mi smo imali velike nade da æe nova vlada u demokratskoj Srbiji da prekine to neprijateljstvo koje je postojalo iz matice prema dijaspori; medjutim, to se nije dogodilo i danas mnogi smatraju da matica gleda na dijasporu kao na maæehu.

B.M.: Iz kog razloga je za dijapsoru važno da ljudi u rasejanju imaju pravo glasa i kandidature?

M.Ð.: Mislim da je to obostrano važno i za nas u dijaspori i za maticu. Razlog tome je da više od jedne treæine Srba danas živi u dijaspori i oni imaju dva kapitala koja su neophodna za maticu, a to je novèani kapital, koji naravno svi tamo žele, i intelekutalni kapital, kapital znanja, veza i iskustava koji treba da se prenese. Sve zemlje u tranziciji, kao recimo Poljska, imale su ogromnu korist pošto su privukle dijasporu i prihvatle je kao deo matice. To mi moramo da uradimo što pre. Oèekujem da æe to nova vlada uraditi. Gospodin Vojislav Koštunica i njegova stranka se veæ odavno zalažu za to. Ja mislim da je ta stranka pre dve godina dala i takav predlog u parlamentu, koji nije bio usvojen. Mi oèekujemo da æe ovog puta da se nešto promeni.

B.M.: Šta bi Srbija i dijaspora mogle da uèine na uzajamnom približavanju?

M.Ð.: Približavanje nije dogadjaj, veæ proces. Odnosi su bili poremeæeni dugo vremena. Matica i režimi u Srbiji su uvek pokušavali da u neku ruku eksploatišu dijasopu i, u stvari, za vreme hladnog rata su bili potpuno neprijateljski. Prema tome, prvo je potrebno povratiti poverenje, a to je dosta dug proces. Treba poèeti sa time i mislim da to može da se postigne. Sa poverenjem se zatim uspostavlja partnerstvo. Vrlo je važno da to partnerstvo bude zasnovano na uzajamnoj dobiti. Partnerstvo je most preko koga saobraæaj treba da ide u oba pravca. Kada se to dogodi, mislim da æe znaèjane sume ova dva kapitala - novèanog i intelektualnog - doæi u Sribju iz dijspore i da æe to imati veliki znaèaj za tu zemlju, jer bez kapitala i bez ulaganja neæe biti ni poslova ni napretka u Srbiji, a to znaèi da æe i demokratija i progres zatajiti.

B.M.: Šta je postignuto na razgovorima izmedju predstavnika dijaspore i politièkih lidera Srbije o uspostavljanju ministarstva dijaspore i da li bi na èelu tog ministarstva trebalo da bude osoba iz rasejanja?

M.Ð.: Bilo je mnogo razgovora oko toga pred izbore, izmedju predstavnika i aktivista dijaspore i raznih stranaka u Srbiji. U tom smislu vodeæa stranka, Demokratska stranka Srbije, odmah je prihvatila ideju da treba uspostaviti minstarstvo dijaspore, kao što je to i gospodin Koštunica pravilno primetio - da, ako imamo zakone to je jedna stvar, ali treba da imamo i izvršno telo koje æe te zakone da sprovodi. Koštunica je prihvatio naš predlog i mi oèekujemo da æe demokratska koalicija, koja se sada stvara, formirati ministarstvo dijaspore. Drugi deo vašeg pitanja, da li bi na èelu ministarstva trebalo da bude osoba iz dijaspore, ja kategorièno kažem potvrdno, jer da bi se uspostavilo poverenje mora da bude neka osoba u koju imaju poverenje i matica i dijaspora, a to znaèi da bi to trebalo da bude èovek iz dijaspore. Moje mišljenje je takodje da bi to trebalo da bude osoba iz Amerike, zbog geopolitièke sitaucije Srbije i zbog odnosa sa Amerikom.

XS
SM
MD
LG