Linkovi

Konferencija u Jemenu - 2004-01-28


Delegati iz preko pedeset zemalja kao i mnogih meðunarodnih i verskih organizacija okupili su se u Jemenu da razmotre moguænost uvoðenja demokratije na Bliskom istoku. Konferenciju je sponzorisala jemenska vlada u saradnji sa Kanadom, Švajcarskom, Evropskom unijom i programom za razvoj Ujedinjenih nacija. Održavanje konferencije usledilo je posle izveštaja Ujedinjenih nacija da se na Bliskiom istoku nastavlja represija od strane autoritarnih režima, cenzura i ugnjetavanje žena. U završnoj dekleraciji delegati su izneli da su ”ljudska prava i primena vladavine zakona, u skladu sa svim religijama i kulturama i da moraju biti u osnovi svakog primenljivog koncepta demokratije“. Jemenski predsednik Ali Abdula Saleh je rekao da je ”Demokratija izbor savremenog društva za sve ljude i politièke režime na svetu“. Predsednik Džordž Buš je izjavio da ljudima na Bliskom istoku ”sloboda ne bi trebalo da bude van domašaja”.

”Zar su milioni muškaraca, žena i dece istorijski ili kulturno osuðeni da žive u tiraniji? Zar su oni jedini koji nikada neæe osetiti slobodu i imati moguænost izbora? Ja lièno, u to ne verujem. Verujem da svaka osoba treba da ima moguænost i pravo na slobodu”.

U poruci uèesnicima konferencije, Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Anan je rekao da ”demokratija pripada ljudima i da se ne može nametati spolja“. Ujedinjene nacije dele stav predsednika Buša koji je jasno rekao:

”Demokratski izabrane vlade na Bliskom istoku æe biti odraz sopstvene kulture. One neæe i ne bi trebalo da lièe na našu. Demokratske vlade mogu biti ustavne monarhije, federalne republike ili parlamentarni sistemi. Razvoj demokratije uvek iziskuje vreme, kao u našem sluèaju“. Kao i bilo gde drugde u svetu i vlade na Bliskom istoku mogu da šire i jaèaju demokratske institucije.“Dobri i sposobni ljudi na Bliskom istoku”, rekao je predsednik Buš,”zaslužuju da budu aktivni graðani“.

XS
SM
MD
LG