Linkovi

Kako zapamtiti sve šifre - 2004-01-26


Upotreba kompjutera, odnosno raznih programa, kao i korišæenje interneta nose sa sobom jednu teškoæu - kako upamtiti sve potrebne šifre. Bezbednost podataka zahteva da sve aplikacije koje sadrže privatne podatke, za koje ne želite da budu svima na raspolaganju, držite pod elektronskim kljuèem - odnosno šifrom. Struènjaci kažu da nije dobro imati jednu šifru za sve, da šifre treba povremeno menjati i da najsigurnije šifre sadrže ne samo slova, veæ i brojeve, kombinaciju velikih i malih slova, pa èak i neke od specijalnih znakova koji se mogu naæi na tastaturi. Medjutim, takva praksa nosi dodatne teškoæe: komplikovane šifre se - kako kažu - teško pamte, a brzo zaboravljaju. A što ih je više, to je problem veæi. Sreæom, ne postoji problem za koji neko ne smišlja, ali je veæ smislio rešenje. Na internet adresi www.roboform.com možete da nadjete i iskopirate mali, besplatni program za èuvanje kompjuterskih šifri koji se otvara jednom jednom šifrom. Besplatna verzija može da zapamti ogranièen broj šifri, dok verzija koja može da ih pamti beskrajno mnogo košta 30 dolara. Program roboform ima interfejs na dvadesetak jezika, ukljuèujuæi slovenaèki, tako da nije komplikovan za upotrebu i onima koji ne govore engleski. Još ako imate privezak za kljuèeve sa memorijskim èipom, možete sve svoje šifre da nosite sa sobom i preko univerzalnog porta koristite na bilo kom kompjuteru, na ostavljajuæi traga. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG